Agribank xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc triển khai Đạo luật Tuân thủ Thuế đối với các Chủ tài khoản nước ngoài do Bộ Tài chính và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) ban hành (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act).
 
Là một Tổ chức tuân thủ Đạo luật FATCA, để đảm bảo việc tuân thủ các quy định và yêu cầu của FATCA, Agribank thực hiện thu thập thông tin bổ sung và các mẫu biểu theo quy định của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ. Các thông tin do Agribank thu thập sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích đáp ứng các yêu cầu tuân thủ theo quy định của FATCA.
 
Để biết thêm thông tin về FATCA, Quý khách vui lòng xem Hướng dẫn một số thông tin cơ bản về FATCA (đính kèm) và Giải thích từ ngữ FATCA (đính kèm).
   
Trân trọng thông báo.

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818