Tổ vay vốn – “Cánh tay nối dài” của Agribank (30/9/2015)

Sau 05 năm phối hợp với Trung ương Hội Nông dân, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai Nghị quyết liên tịch, đến nay, hệ thống tổ vay vốn của Agribank được triển khai khắp các thôn, bản, vùng, miền đất nước, và trở thành kênh dẫn vốn và quản lý vốn hiệu quả, giúp người nông dân từng bước xóa đói giảm nghèo, làm giàu từ đồng vốn vay Ngân hàng.
Đến ngày 25/8, tín dụng nền kinh tế tăng 9,54% so với cuối năm 2014

Theo báo cáo của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), đến ngày 25/8/2015, tín dụng nền kinh tế tăng 9,54% so với cuối năm 2014, cao hơn nhiều mức tăng 4,33% của cùng kỳ năm 2014. Dòng vốn tín dụng vẫn chảy mạnh vào các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ.
7 tháng: Xuất khẩu nông sản tăng gần 12% (29/7/2014)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 7 ước đạt 2,38 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 7 tháng năm 2014 lên 17,43 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu