Agribank tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác tổ chức và cán bộ Agribank tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác tổ chức và cán bộ

Chiều 30/7/2015,  Agribank tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ nhằm kiện toàn bộ máy, nhân sự tại Trụ sở chính và một số chi nhánh trên địa bàn Hà Nội. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Phạm Đức Ấn, các thành viên Hội đồng Thành viên và Ban điều hành Agribank.
Chính sách tín dụng mới phục vụ phát triển nông nghiệp (11/06/2015)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/8/2015 thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

7 tháng: Xuất khẩu nông sản tăng gần 12% (29/7/2014)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 7 ước đạt 2,38 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 7 tháng năm 2014 lên 17,43 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu