Agribank An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn Luật đất đai và các văn bản mới thuộc chuyên đề tín dụng 2014 (19/9/2014)

Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Agribank tại công văn số 5183/NHNo-KHDN ngày 8/8/2014 và 5246/NHNo-HSX ngày 11/8/2014 về việc triển khai tập huấn “Quy trình cho vay đối với khách hàng là Doanh nghiệp; Hộ gia đình và cá nhân”, ngày 13/9/2014, Agribank chi nhánh tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản mới thuộc chuyên đề Tín dụng và Luật đất đai cho 338 cán bộ trong toàn tỉnh.
7 tháng: Xuất khẩu nông sản tăng gần 12% (29/7/2014)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 7 ước đạt 2,38 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 7 tháng năm 2014 lên 17,43 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu