CTKM Thanh toán cuoc Vinaphone
Thông tin chungThông tin chungTổng Công ty vàng Agribank Việt Nam – CTCP (VIET NAM AGRIBANK GOLD CORPORATION JSC.,.) – AJC là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Mạng lưới hoạt động

(Cập nhật lúc 21:48 ngày 9/5/2010)

Mạng lưới hoạt động của AJC bao gồm 1 Trụ sở chính, 5 Chi nhánh, 22 Trung tâm, Cửa hàng kinh doanh, Phòng giao dịch và 5 Đại lý mua bán vàng miếng AAA.
Chức năng hoạt động – lĩnh vực kinh doanhChức năng hoạt động – lĩnh vực kinh doanh

(Cập nhật lúc 1:10 ngày 15/4/2010)

AJC sản xuất, gia công các sản phẩm bằng vàng - bạc - đá quý; mua bán; xuất khẩu, nhập khẩu vàng - bạc – đá quý và hoạt động trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
Xem tin tức từ ngày          đến ngày      
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu