CTKM Thanh toán cuoc Vinaphone
Thông tin chungThông tin chungCông ty cho thuê Tài chính 2 (ALC2) là doanh nghiệp nhà nước, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).
Mạng lưới hoạt động

(Cập nhật lúc 0:34 ngày 10/5/2010)

Công ty Cho thuê Tài chính 2 (ALC2) có 1 trụ sở chính, 6 chi nhánh, 1 phòng giao dịch và đại lý uỷ thác cho thuê tài chính các chi nhánh Agribank từ Quảng Bình đến Cà Mau
Xem tin tức từ ngày          đến ngày      
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu