Agribank chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình thông báo thu giữ TSBĐ cho khoản vay của Công ty TNHH MTV Lý Yên Bình
Agribank chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình thông báo tới Công ty TNHH MTV Lý Yên Bình; Ông Trần Văn Tuyên và bà Nguyễn Thị Anh về việc chúng tôi quyết định thu giữ tài sản đang thế chấp tại Agribank chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ cho công ty TNHH MTV Lý Yên Bình tại Ngân hàng chúng tôi để xử lý thu hồi nợ vay, cụ thể:

(Cập nhật lúc 11:4 ngày 13/6/2019)
Thông tin về tài sản đảm bảo cần thu giữ của khoản vay :
Do ông Lê Huy Điều đã vi phạm hợp đồng cấp tín dụng và Agribank Chi nhánh Thường Tín, Hà Nội II đã thông báo xử lý tài sản số 52/NHNo-TBXLTS ngày 14  tháng 02 năm 2019
(Cập nhật lúc 14:35 ngày 11/6/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Chủ sở hữu tài sản ông Nguyễn Công Toản và bà Nguyễn Thị Phúc đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 1107/NHNo-HD-KHDN ngày 04/5/2019 của Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương
(Cập nhật lúc 9:43 ngày 10/6/2019)
(Cập nhật lúc 15:14 ngày 5/6/2019)
Do Ông Nguyễn Văn Long, Bà Bùi Thị Thủy đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản  bảo đảm theo thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 17 tháng 05 năm 2019 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cao Phong, Hòa Bình, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) , theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
(Cập nhật lúc 16:0 ngày 4/6/2019)
(Cập nhật lúc 13:54 ngày 30/5/2019)
Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
(Cập nhật lúc 13:52 ngày 30/5/2019)
Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
Các tin khác

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818