Agribank Chi nhánh huyện Ninh Giang Hải Dương thông báo thu giữ TSBĐ của ông Hà Văn Thắng và bà Hà Thị Lượt
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Hà Văn Thắng và bà Hà Thị Lượt đã vi phạm không thực hiện nghĩa vụ trả nợ tiền vay theo thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng đã ký với Agribank Chi nhánh huyện Ninh Giang Hải Dương.

(Cập nhật lúc 13:29 ngày 15/1/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do bên bảo đảm là ông Trương Thanh Phong và bà Trần Thị Hải Yến đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 128/2018/AMC-QLKTTS ngày 18/03/2018 của Agribank AMC
(Cập nhật lúc 9:1 ngày 17/12/2018)
Thông tin về tài sản cần thu giữ:
Do bà Lương Thị Huyền đã vi phạm hợp đồng cấp tín dụng và Agribank Thường Tín đã thông báo xử lý tài sản số  151/NHNo-TBXLTS ngày 12/03/2018 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Thường Tín Hà Nội II
(Cập nhật lúc 8:51 ngày 12/12/2018)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Nguyễn Sỹ Đạt đã vi phạm hợp đồng tín dụng số 01 ký ngày 22/11/2016 đã ký kết giữa đại diện hộ vay vốn ông Nguyễn Sỹ Đạt với Agribank chi nhánh Tây Sơn- Hà Tĩnh
(Cập nhật lúc 15:41 ngày 10/12/2018)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay :
Do ông Vũ Đức Việt đã vi phạm thời hạn thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng tín dụng số 1549BI930938/HĐTD ngày 10 tháng 04 năm 2015 đã ký giữa Agribank Bình Giang với ông Vũ Đức Việt và bà Lê Thị Ngạn nên Agribank Bình Giang sẽ thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
(Cập nhật lúc 13:58 ngày 23/11/2018)
(Cập nhật lúc 15:54 ngày 15/11/2018)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do bà Nguyễn Thị Hằng đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 371 ngày 25 / 10 / 2018 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sông Đà Hòa Bình
(Cập nhật lúc 14:1 ngày 14/11/2018)
Thông tin về tài sản đảm bảo cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Nguyễn Văn Bình và bà Nguyễn Thị Hằng đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo yêu cầu bàn giao tài sản số 192/NHNo-BGTS ngày 02 tháng 04 năm 2018 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Thường Tín Hà Nội II
Các tin khác

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818