Agribank Chi nhánh Sông Đà Hòa Bình thông báo thu giữ TSBĐ của KH Nguyễn Thị Nga
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do bà Nguyễn Thị Nga đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số: 59A/NHNoSĐ/TBXLTS ngày 25/03/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sông Đà Hòa Bình

(Cập nhật lúc 18:0 ngày 12/4/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Cao Văn Lý và bà Nguyễn Thị Phương đã vi phạm hợp đồng tín dụng số 183998399 ký ngày 15/03/2017 đã ký kết giữa đại diện hộ vay vốn ông Cao Văn Lý với Agribank chi nhánh Tây Sơn - Hà Tĩnh
(Cập nhật lúc 13:46 ngày 11/4/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 227 ngày 26/11/2013 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lâm Thao
(Cập nhật lúc 15:53 ngày 8/4/2019)
1. Tài sản bảo đảm thu giữ bao gồm:
1.1. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Tổ 9, cụm 2, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
(Cập nhật lúc 14:52 ngày 4/4/2019)
1. Tài sản bảo đảm thu giữ bao gồm:
1.1. Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 203534, số vào sổ CH19375, do UBND huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cấp ngày 13/02/2014
(Cập nhật lúc 15:37 ngày 26/3/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:  
Do Ông Trần Văn Tín và Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 19/3/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương II
(Cập nhật lúc 15:34 ngày 26/3/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:  
Do Ông Trần Văn Tín và Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 19/3/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương II
(Cập nhật lúc 9:13 ngày 26/3/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Vạn Cơ đã vi phạm thời gian bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo V/v yêu cầu tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm ngày 08/01/2019 của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh TPHCM
Các tin khác

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818