CTKM Thanh toán cuoc Vinaphone
Thông tin chungCông ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ/GĐQT-TCCB ngày 29/01/2004 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). 
Mạng lưới hoạt động

(Cập nhật lúc 13:55 ngày 23/11/2011)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam bao gồm 7 đơn vị trực thuộc.
Lĩnh vực kinh doanh

(Cập nhật lúc 13:46 ngày 23/11/2011)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam chuyên in ấn, các dịch vụ liên quan đến in, dịch vụ quảng cáo, các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, lưu trú ngắn ngày và nhiều dịch vụ khác.
Xem tin tức từ ngày          đến ngày      
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu