Thông tin chung
Công ty  Cho thuê tài chính I (ALC1) là đơn vị hoạch toán độc lập trực thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), ra đời theo Quyết định thành lập số 238/QD-NHNN5, ngày 14/7/1998 của Thống đốc Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam, Giấy phép kinh doanh số: 0106000597 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày  02/06/1998. Vốn điều lệ 200 tỷ VND, được phép huy động vốn bằng 20 lần vốn điều lệ.

(Cập nhật lúc 0:10 ngày 10/5/2010)
Công ty Cho thuê Tài chính 1 (ALC1) có 1 trụ sở chính và 2 chi nhánh.
(Cập nhật lúc 0:7 ngày 10/5/2010)

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818