Bản tin thị trường nông sản tuần 4 năm 2019 (21/01/2019 - 27/01/2019)
Giá gạo 5%  tấm Việt Nam đạt mức 345 USD/tấn, giảm 18 USD/tấn  so với  tuần  trước, do Trung  Quốc,  thị  trường  xuất  khẩu  lớn  nhất  của Việt Nam  thắt chặt kiểm  tra.
Download Bản tin thị trường nông sản tuần 4 năm 2019 TẠI ĐÂY.

(Cập nhật lúc 17:0 ngày 24/1/2019)
Giá  gạo  5%  tấm  Việt  Nam  đạt  mức  363 USD/tấn,  giảm  9 USD/tấn  so  với  tuần  trước,  do Trung  Quốc,  thị  trường  xuất  khẩu  lớn  nhất  của Việt Nam thắt chặt kiểm tra. 
Download Bản tin thị trường nông sản tuần 3 năm 2019 TẠI ĐÂY.
(Cập nhật lúc 15:28 ngày 22/1/2019)
Giá gạo 5% tấm Việt Nam đạt mức 380 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so với  tuần trước, do Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam thắt chặt kiểm tra. 
Download Bản tin thị trường nông sản tuần 2 năm 2019 TẠI ĐÂY.
(Cập nhật lúc 15:25 ngày 11/1/2019)
Giá  gạo  5%  tấm  Việt  Nam  đạt  mức  375 USD/tấn,  giảm  5 USD/tấn  so  với  tuần  trước,  do Trung  Quốc,  thị  trường  xuất  khẩu  lớn  nhất  của Việt Nam thắt chặt kiểm tra. 
Download Bản tin thị trường nông sản tuần 1 TẠI ĐÂY
(Cập nhật lúc 8:56 ngày 4/1/2019)
Giá gạo 5% tấm Việt Nam đạt mức 380 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so với tuần trước, do Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam thắt chặt kiểm tra.
Download Bản tin thị trường nông sản tuần 52 TẠI ĐÂY.
(Cập nhật lúc 15:0 ngày 28/12/2018)
Giá gạo 5%  tấm Việt Nam đạt mức 383 USD/tấn,  giảm  7 USD/tấn  so  với  tuần  trước,  do Trung  Quốc,  thị  trường  xuất  khẩu  lớn  nhất  của Việt Nam thắt chặt kiểm tra. 
Download Bản tin thị trường nông sản tuần 51 TẠI ĐÂY.
(Cập nhật lúc 14:20 ngày 21/12/2018)
Giá  gạo  5%  tấm Việt Nam  đạt mức 390  USD/tấn,  giảm  5  USD/tấn  so  với  tuần trước,  do  Trung  Quốc,  thị  trường  xuất  khẩu lớn nhất của Việt Nam thắt chặt kiểm tra. 
Download Bản tin thị trường nông sản tuần 50 TẠI ĐÂY.
(Cập nhật lúc 14:0 ngày 10/12/2018)
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại các  tỉnh  ĐBSCL  tăng  nhẹ,  đạt  5.991 đồng/kg, không đổi  so với  tuần  trước. Giá lúa  IR50404  (khô)  tại  các tỉnh  Bến  Tre, Hậu Giang,  Tiền Giang  không  đổi  so  với tuần trước, mức giá tại các tỉnh này lần lượt là  6.000  đồng/kg;  6.200  đồng/kg  và  5.300 đồng/kg.
Download Bản tin nông sản tuần 48 TẠI ĐÂY
Các tin khác
Bản tin nông sản tuần 47 (19/11 - 24/11/2018)(Cập nhật lúc 17:0 ngày 3/12/2018)
Bản tin nông sản tuần 46 (12/11/2018 - 18/11/2018)(Cập nhật lúc 14:59 ngày 26/11/2018)
Bản tin nông sản tuần 45 (05/11/2018 - 11/11/2018)(Cập nhật lúc 14:56 ngày 26/11/2018)

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818