Đại hội Đồng cổ đông thường niên ABIC năm 2011 – năm cuối cùng thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2007-2011
(Cập nhật lúc 17:4 ngày 27/4/2011)
Sáng nay, 27/4/2011, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – ABIC vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, thông báo đến toàn cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2011 của công ty.
Trong diễn văn khai mạc đại hội, Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ ABIC một lần nữa khẳng định, ABIC là công ty bảo hiểm tập trung nguồn lực hướng đến thị trường là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và khách hàng của hệ thống này.
 
ABIC chính thức khai trương hoạt động vào tháng 8/2007, đến nay đã trải qua hơn 3 năm hoạt động thực tế trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với hướng đi đúng đắn, với niềm tin và quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên công ty, kết hợp với sự động viên và hỗ trợ của các cổ đông – đặc biệt là của Ban lãnh đạo và toàn hệ thống Agribank, công ty đã có sự phát triển ổn định, hệ thống mạng lưới rộng khắp và kết quả kinh doanh rất đáng được ghi nhận.
 
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, kết quả kinh doanh của ABIC năm 2010, phương hướng hoạt động 2011 cho thấy, trong năm 2010, vượt qua những trở ngại do khó khăn chung của nền kinh tế cũng như những khó khăn đặc trưng của thị trường bảo hiểm, ABIC đạt doanh thu phí bảo hiểm 384 tỷ đồng (tương đương 119% kế hoạch doanh thu do Hội đồng Quản trị giao, 108% kế hoạch do Tổng giám đốc giao), tốc độ tăng trưởng so với năm 2009 là 134%. Đáng chú ý, doanh thu sản phẩm Bảo an Tín dụng đạt 92 tỷ đồng, chiếm 94,3% doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm con người (tương đương 24,8% tổng doanh thu phí bảo hiềm toàn công ty), đạt tốc độ tăng trưởng 732% so với năm trước.  Kết quả quyết toán tài chính năm 2010 cho thấy, năm 2010 ABIC đạt lợi nhuận trước thuế 49,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thế 37,19 tỷ đồng.
 
Sau khi nghe thêm các báo cáo khác về ABIC tại Đại hội, cổ đông dự Đại hội thẳng thắn nêu lên những thắc mắc xung quanh hoạt động kinh doanh của ABIC và được nghe giải trình đầy đủ của ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.
 
Phần cuối buổi làm việc, Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua với kết quả đa số tán thành. Cụ thể, 99,96% tán thành báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010; 98,42% tán thành báo cáo phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2011; 96,7% tán thành báo cáo Quyết toán Tài chính năm 2010; 96,7% tán thành báo cáo Quyết toán ngân sách của Hội đồng Quản trị; 96,73% tán thành báo cáo của Ban kiểm soát giám sát hoạt động kinh doanh năm 2010; 94,94% tán thành báo cáo Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2009 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2010; 94,66% tán thành  Kế hoạch ngân sách và thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011.  
 
Đại hội diễn ra đúng Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC), kết thúc tốt đẹp.

Hoàng Phong - Trụ sở chính Agribank
Các tin mới hơn
Thông tin chung (05/12/2016)
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818