Mô hình tổ chức - nhân sự
(Cập nhật lúc 12:9 ngày 15/11/2011)
Mô hình bộ máy tổ chức:

 


Hội Đồng Quản Trị:

Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Minh
Ủy viên: Ông Hà Sỹ Vịnh
Ủy viên: Ông Nguyễn Hồng Long
Ủy viên: Ông Đặng Thế Vinh
Ủy viên: Bà Bùi Minh Hường
 
Ban Điều Hành:

Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Minh
Phó Tổng Giám đốc: Ông Đỗ Minh Hoàng
Phó Tổng Giám đốc: Bà Hoàng Thị Tính
Phó Tổng Giám đốc: Ông Quách Tá Khang
 
Các cổ đông sáng lập: 

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). 
2. Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE). 
3. Công ty cho thuê tài chính I NHNo&PTNT Việt Nam (ALC I). 
4. Công ty cho thuê tài chính II NHNo&PTNT Việt Nam (ALC II). 

Website Agribank 
Các tin mới hơn
Thông tin chung (05/12/2016)
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818