Thông tin chung
(Cập nhật lúc 16:1 ngày 5/12/2016)
I. Thông tin chung
Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
Tên tiếng Anh: Agriculture Bank Insurance Joint - Stock Corporation
Tên viết tắt tiếng Việt:  Bảo hiểm Agribank
Tên viết tắt tiếng Anh:  ABIC
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Điện thoại  : (+84 ) 62990055
Fax             : (+84) 62580055
Email: baohiemagribank@abic.com.vn
Website: http://abic.com.vn
Mã số thuế: 0102183722
Vốn điều lệ: 380.000.000.000đ ( Ba trăm tám mươi tỷ đồng).
Mã chứng khoán: ABI
 
II. Mô hình tổ chức nhân sự:
1. Danh sách Hội đồng quản trị Công ty:
 TT           Họ và tên
          Chức danh
 1 Ông Đinh Việt Đông Chủ tịch HĐQT
 2Bà Hoàng Thị Tính Phó Chủ tịch HĐQT
 3 Ông Dương Văn Thành Thành viên
 4 Ông Lê Hồng Quân Thành viên
 5 Ông Đặng Văn Liễu Thành viên
 2. Danh sách Ban điều hành
 TT         Họ và tên
             Chức danh
 1 Bà Hoàng Thị TínhTổng Giám đốc
 2 Bà Hoàng Thị Tính Phó Tổng Giám đốc
 3 Ông Mai Sinh Phó Tổng Giám đốc
 4 Ông Quách Tá Khang Phó Tổng Giám đốc
 5 Ông Nguyễn Tiến Hải Phó Tổng Giám đốc
 
III. Mạng lưới hoạt động:
Mạng lưới hoạt động của ABIC bao gồm Trụ sở chính, 10 Chi nhánh, 39 Phòng kinh doanh khu vực trực thuộc Chi nhánh trên toàn quốc
1. Trụ sở chính:
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Điện thoại  : (+84 ) 62990055               Fax: (+84) 62580055
2. Chi nhánh: Gồm 10 Chi nhánh như sau:
 


IV. Lĩnh vực, nghiệp vụ kinh doanh
1. Lĩnh vực kinh doanh: Bảo hiểm phi nhân thọ
2. Các nghiệp vụ được phép kinh doanh
- Kinh doanh bảo hiểm gốc
- Kinh doanh tái bảo hiểm
- Tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy đinh của Pháp luật
- Các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật
 
 
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818