CTKM Thanh toán cuoc Vinaphone
Thi đua yêu nước là truyền thống, là thế mạnh của Agribank
(Cập nhật lúc 15:8 ngày 18/5/2010)

Năm 2010, cán bộ viên chức Agribank phấn khởi chào đón nhiều sự kiện trọng đại: Hội nghị thi đua yêu nước Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam lần thứ III, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VI, kỷ niệm 35 năm ngày thống nhất đất nước, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm cách mạng tháng 8 và Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, từ 2005 - 2010, hoạt động công đoàn Agribank đã đạt được những thành tích đáng tự hào, phong trào thi đua trong cán bộ viên chức lao động (CBVCLĐ) đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh doanh hàng năm.
Trong 5 năm qua các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt nam phát động đã được Công đoàn Agribank cụ thể hoá thành các phong trào thi đua có nội dung phù hợp với thực tế. Hàng năm các cấp công đoàn đã phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn vận động cán bộ đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", Phong trào Phụ nữ "2 giỏi" với khẩu hiệu hành động "Lao động có chất lượng, sáng tạo, an toàn, hiệu quả, kỷ cương, dân chủ, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Ngân hàng hiện đại và hội nhập". Các phong trào thi đua được phát động ngay từ đầu năm nhằm khuyến khích cán bộ đoàn viên thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm của toàn hệ thống. Từ năm 2005 Công đoàn Agribank đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng và phát triển thương hiệu, thực hiện văn hoá Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” thu hút đông đảo CBVCLĐ tham gia và đạt kết quả tốt, đã ngày càng khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, xứng đáng là ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất Việt Nam.

Thực hiện Văn bản số 4434/NHNN-TĐKT ngày 15/6/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giao Agribank tổ chức thí điểm Hội nghị thi đua yếu nước lần thứ III, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành lần thứ VI, tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII, Công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước với khẩu hiệu “Cán bộ Ngân hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi, vững tin bước vào hội nhập với Ngân hàng khu vực và quốc tế”. Đầu năm 2010 đã có 100% đơn vị toàn hệ thống tổ chức “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo” nhằm tuyên dương thành tích các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp  xuất sắc trong các phong trào thi đua và bầu đại biểu dự hội nghị thi đua yêu nước của Agribank, của ngành Ngân hàng. Hội nghị thi đua yêu nước và Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo đã đánh dấu sự phát triển, khẳng định hiệu quả công tác thi đua của Agribank, khơi dậy ý thức trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng, tinh thần lao động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn thử thách của đội ngũ CBVCLĐ. Thi đua đã trở thành  động lực không thể thiếu để thúc đẩy việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra qua các năm. Do vậy kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam qua 5 năm đều đạt mức cao. Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2004 đạt 158.629 tỷ đồng, đến 31/12/2009 đạt 434.331 tỷ đồng, tăng 275.702 tỷ, gấp 2,7 lần so với năm 2004. Tổng dư nợ tại thời điểm 31/12/2004 đạt 142.294 tỷ đồng, đến 31/12/2009 đạt 354.112 tỷ đồng, tăng 211.818 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần so với năm 2004. Mức tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ hàng năm đều đạt trên dưới 20%, tăng cao hơn mức bình quân chung của toàn ngành ngân hàng, năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng tín dụng được đánh giá phân loại dần theo thông lệ quốc tế, nợ xấu được phân loại xử lý hàng năm đều đạt mức thấp hơn Kế hoạch của Hội đồng Quản trị đề ra. Chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách đều có mức tăng trưởng khá, trích rủi ro đảm bảo đạt yêu cầu, thu nhập của người lao động ổn định và có bước cải thiện.

Agribank đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ của Đảng và Chính phủ là triển khai các nhóm giải pháp kích cầu nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt định hướng kinh doanh hàng năm, mở rộng thị trường, thị phần, hướng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Với trên 10 triệu  hộ đang vay vốn, Agribank thực sự chiếm vị trí chủ đạo và chủ lực  đối thị trường nông nghiệp, nông thôn. Bằng sự lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả, CBVCLĐ Agribank đã góp phần cùng giai cấp nông dân Việt Nam thực hiện có kết quả việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp sang sản xuất hàng hoá, góp phần phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng của Đảng và Nhà nước. Sự năng động sáng tạo trong mở rộng và phát triển địa bàn, mạng lưới: cứ 3-5 xã có một Ngân hàng hoạt động đã tạo thuận lợi cho nhân dân đến giao dịch. Sự mạnh dạn, tích cực ứng dụng công nghệ Ngân hàng hiện đại như chuyển tiền điện tử, giao dịch một cửa, IPCAS... đã tạo ra năng suất lao động cao hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội. Hàng năm có nhiều tấm gương lao động tích cực, hiệu quả, liêm khiết mỗi năm trả hàng nghìn món tiền thừa với hàng tỷ đồng cho khách hàng... Những đóng góp to lớn trên đây đã tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của ngành Ngân hàng nói chung và của Agribank nói riêng.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta là uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân, trong những năm qua cán bộ viên chức Agribank đã phát động CBVCLĐ toàn hệ thống thi đua làm tốt công tác xã hội-từ thiện dưới nhiều hình thức phong phú như: thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các cán bộ hưu trí Ngân hàng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân ngày Tết Nguyên Đán, ngày thương binh liệt sỹ (27/7), hỗ trợ các tỉnh mới thành lập. Năm 2009 Công đoàn Agribank tiếp tục phát động thi đua thực hiện các chương trình xã hội từ thiện, vận động CBVCLĐ giành 4 ngày lương/người để ủng hộ các quỹ: Quỹ tình nghĩa, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo trợ trẻ em VN, Quỹ ngày vì người nghèo. Kết quả đó, một phần được sử dụng vào các hoạt động từ thiện tại địa phương, còn lại chuyển về Công đoàn Agribank để phối hợp với các bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giúp đỡ các đối tượng xã hội từ thiện. Tuy điều kiện thu nhập của mỗi người còn ở mức khiêm tốn nhưng khi cần huy động, CBVCLĐ đều sẵn sàng với trách nhiệm cao nhất. Hành động cao đẹp đầy tính nhân văn đó của CBVCLĐ Agribank đã góp phần động viên, làm vơi đi những khó khăn, vất vả của những mảnh đời bất hạnh, được lãnh đạo các ngành, các cấp và nhân dân ghi nhận. Với thành tích đó, Agribank đã được Bộ Lao động thương binh xã hội ghi nhận và tặng 42 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Với những thành tích trên đây của đoàn viên lao động các thế hệ, năm 2005, Công đoàn Agribank đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III  vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ghi nhận những thành tích của Công đoàn Agribank và trao tặng nhiều bằng khen, cờ thưởng. Trong những năm qua, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) và CBVCLĐ toàn hệ thống Agribank đã được tặng 23 Huy chương vì Sự nghiệp giải phóng phụ nữ, 152 kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ phụ nữ, 30 huy chương Vì sự nghiệp bảo vệ trẻ em, 21 huy chương vì sự nghiệp văn hoá thể thao... Từ năm 2005 – 2010, đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 224 bằng khen, cờ thưởng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao tặng 1.432 bằng khen các tập thể và cá nhân.

Những thành tích trên đây của CBVCLĐ toàn hệ thống, đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hàng năm, đưa Agribank trở thành một ngân hàng Thương mại Nhà nước lớn nhất Việt nam, giữ vai trò chủ đạo chủ, chủ lực trên thị trường Tài chính nông thôn, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của nước ta. Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, CBVCLĐ Agribank đang ra sức phấn đấu, vượt lên khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu hoạt động hàng năm, tương lai đưa Agribank Việt Nam trở thành 1 tập đoàn tài chính lớn mạnh, phát triển bền vững, văn minh, hiện đại và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 
 Ngô Anh Tuấn - Văn phòng Công đoàn Agribank
Các tin mới hơn
Tuổi trẻ Agribank và những định hướng lớn
(11/04/2016)
Đoàn Thanh niên Agribank chung tay sẻ chia vì cộng đồng: Sống để yêu thương
(01/04/2016)
Đoàn thanh niên Agribank 28 năm trưởng thành vững mạnh cùng Agribank
(01/04/2016)
Hướng đến một ngân hàng tiện ích, hiện đại và hiệu quả
(01/04/2016)
Thẻ Agribank, thương hiệu đã được khẳng định
(01/04/2016)
Agribank - Theo dòng ký ức
(05/04/2016)
Cùng nông dân từ làng ra “biển lớn”
(11/04/2016)
Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng
(06/04/2016)
Agribank - Thương hiệu uy tín
(06/04/2016)
Agribank - Một sứ mệnh vì “Tam nông”
(08/04/2016)
Các tin cũ hơn
Thư Thống đốc NHNN gửi cán bộ nhân viên Agribank nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước Agribank lần thứ III
(18/05/2010)
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu