CTKM Thanh toán cuoc Vinaphone
Một số câu Hỏi - Đáp thường gặp (phần 2)
(Cập nhật lúc 10:6 ngày 8/9/2010)

Để xúc tiến và làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến Nghị định số 41 của Chính phủ và giúp các chi nhánh thực hiện đúng các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 881/QĐ-HĐQT-TDHo, Agribank tổng hợp một số câu hỏi liên quan đến Nghị định thường gặp và nội dung trả lời tương ứng. 
Câu 6:Gia đình Ông Nguyễn Văn Hai được Uỷ ban nhân dân xã xác nhận thuộc khu vực nông thôn, có nhu cầu vay vốn để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (xuất khẩu lao động) có được áp dụng cơ chế bảo đảm tiền vay như Nghị định quy định không?

Trả lời:
 
Vay để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài là nhằm mục đích xoá đói giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống như Điều 1 của Nghị định đã quy định. Như vậy thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định và được áp dụng cơ chế bảo đảm tiền vay như Nghị định quy định.

Câu 7:
Mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Ông Nguyễn Văn Hai tối đa là bao nhiêu?
Trả lời: 
 
Theo quy định của Nghị định số 41 và Thông tư số 14, thì Ông Nguyễn Văn Hai được vay không có bảo đảm bằng tài sản tối đa 50 triệu đồng nếu Ông Nguyễn Văn Hai đáp ứng các điều kiện nêu tại Khoản 2 Điều 4 Quy định về thực hiện Nghị định 41 ban hành kèm theo Quyết định số 881 của NHNo Việt Nam.

Câu 8:
Trường hợp nào thì được áp dụng mức tối đa?

Trả lời:
 
Để được cho vay không có bảo đảm ở mức tối đa, khách hàng vay phải thoả mãn điều kiện “cần và đủ”.
-  Điều kiền “cần” là phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 881/QĐ-HĐQT-TDHo.
-  Điều kiện “đủ” là phải căn cứ vào các yếu tố sau:
+  Tổng mức đầu tư (chi phí) của dự án, phương án SXKD;
+  Số vốn tự có tối thiểu theo quy định hiện hành của NHNo Việt Nam (ngắn hạn là 10% và trung dài hạn là 20%);
+  Nguồn vốn tự huy động khác của khách hàng vay (nếu có);
+  Tính khả thi, hiệu quả của dự án, phương án SXKD;
+  Khả năng trả nợ của khách hàng vay.
Như vậy, không phải bất cứ khoản vay nào cũng áp dụng mức tối đa như quy định.
Ví dụ 1:  Tổng chi phí xây dựng chuồng trại đầu tư dự án nuôi gà của Ông Hai là 70 triệu đồng; Ông Hai đã có 20 triệu (bằng tiền mặt và vật liệu xây dựng); Doanh nghiệp chế biến ký hợp đồng tiêu thụ và ứng trước 10 triệu trong thời gian 1 năm (sẽ được khấu trừ khi thu mua sản phẩm). Như vậy, nếu dự án của Ông Hai khả thi, có hiêụ quả, khả năng trả nợ tốt thì Ông Hai được vay tối đa 40 triệu không có bảo đảm bằng tài sản.
Nếu Ông Hai không có nguồn ứng trước (10 triệu đồng) thì được vay đến 50 triệu đồng không có bảo đảm bằng tài sản.
Ví dụ 2: Anh A có nhu cầu vay vốn đi lao động có thời hạn tại Malayxia; theo hợp đồng ký với doanh nghiệp, tổng chi phí Anh A phải bỏ ra là 50 triệu đồng. Theo quy định hiện hành, NHNo sẽ cho vay tối đa 80% tổng chi phí. Như vậy nếu đủ điều kiện, Anh A được vay tối đa không có bảo đảm đến 42,5 triệu đồng.

Câu 9:
Ông Nguyễn Văn Tư được chi nhánh A phê duyệt cho vay 300 triệu đồng để thực hiện dự án nuôi tôm công nghiệp. Trường hợp này áp dụng cơ chế bảo đảm tiền vay theo Nghị định 41 như thế nào?

Trả lời:
 
Nếu Ông Tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 881/QĐ-HĐQT-TDHo của NHNo Việt Nam thì được cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đến 50 triệu đồng; số tiền còn lại (250 triệu đồng) Ông Tư phải thế chấp, cầm cố, bảo lãnh bằng tài sản theo quy định hiện hành của NHNo Việt Nam.
Nếu Ông Tư là chủ trang trại thì được xem xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đến 200 triệu đồng, số còn lại (100 triệu đồng) ông Tư phải thế chấp, cầm cố, bảo lãnh bằng tài sản
Khi đăng ký giao dịch bảo đảm, Ông Tư không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của Bộ Tài chính.
 
Câu 10:Thế nào là Hộ kinh doanh?

Trả lời: 
 
Điều 49 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định:

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
2.  Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành nghề có điều kiện. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.
3. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức Doanh nghiệp.

Câu 11:
  Tại sao đã cho vay không có bảo đảm bằng tài sản nhưng vẫn yêu cầu khách hàng vay nộp bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử đất và đất không có tranh chấp. Đây có phải là biện pháp bảo đảm tiền vay?

Trả lời: 
 
Việc giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy xác nhận của UBND xã không phải là biện pháp bảo đảm tiền vay; TCTD (nơi cho vay) giữ các loại giấy tờ này chỉ nhằm hạn chế việc khách hàng sử dụng để cùng một lúc vay và có dư nợ tại nhiều TCTD dẫn đến rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
 
Câu 12:  NHNo nơi cho vay có phải đăng ký thông tin tài sản bảo đảm không? Khi trích lập dự phòng rủi ro thì tính tỷ lệ khấu trừ (giá trị C) như thế nào? Có được xử lý (phát mại) để thu hồi nợ không?

Trả lời:
 
-   Vì không phải áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay nên NHNo nơi cho vay không phải nhập thông tin tài sản bảo đảm theo quy định; tuy nhiên “Bộ phận kế toán của NHNo nơi cho vay phải nhận, bảo quản tại kho các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp theo quy định hiện hành của NHNo Việt Nam như đối với giấy tờ có giá”.

-    Khi trích lập dự phòng rủi ro, NHNo nơi cho vay không tính giá trị khấu trừ (giá trị C trong công thức tính bằng “không” ).

-   Trong trường hợp khách hàng không trả đầy đủ, đúng hạn nợ gốc và lãi vay, NHNo nơi cho vay không được xử lý (phát mại) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp để thu hồi nợ.

Ban Tín dụng Hộ sản xuất và Cá nhân - Agribank
Các tin mới hơn
Agribank Bình Thuận tổ chức Hội nghị khách hàng sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 41
(05/11/2012)
Triển khai NĐ 41 ở Hà Giang: Rộng đường cho "tam nông" phát triển (26/7/2011)
(26/07/2011)
Một số câu Hỏi - Đáp thường gặp (phần 3)
(08/09/2010)
Các tin cũ hơn
Một số câu Hỏi - Đáp thường gặp (phần 1)
(08/09/2010)
Agribank triển khai NĐ 41 và phân tích tài chính 7 tháng đầu năm 2010 các đơn vị khu vực Bắc miền Trung
(01/09/2010)
Agribank bổ sung 13 ngàn tỷ đồng triển khai Nghị định 41 của Chính phủ
(27/08/2010)
Kiên Giang tổng kết 10 năm thực hiện QĐ 67 và triển khai thực hiện NĐ 41
(23/08/2010)
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu