Thông tin về hoạt động ngân hàng trong tuần (từ 02-06/11/2015)
(Cập nhật lúc 16:19 ngày 11/11/2015)
1. Lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng
1.1. Lãi suất huy động:

- Lãi suất huy động bằng VND tiếp tục ổn định. Trong tuần, có một vài ngân hàng điều chỉnh tăng, giảm nhẹ lãi suất huy động. Hiện, mặt bằng lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.
- Lãi suất huy động bằng USD: Hiện nay lãi suất huy động USD của TCTD phổ biến ở mức 0,25%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và 0%/năm đối với tiền gửi của tổ chức.
1.2. Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay bằng VND ổn định. Hiện, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn.
- Lãi suất cho vay USD tiếp tục ổn định, hiện phổ biến ở mức 3-6,7%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-5,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 5,5-6,7%/năm.
2. Hoạt động của thị trường liên ngân hàng
2.1. Về doanh số giao dịch:

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 92.124 tỷ đồng (bình quân 18.425 tỷ đồng/ngày), giảm 50.309 tỷ đồng so với tuần từ 26 – 30/10/2015; bằng USD quy đổi ra VND đạt 48.460 tỷ đồng (bình quân khoảng 9.692 tỷ đồng/ngày), tăng 4.819 tỷ đồng so với tuần trước đó.
Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 01 tuần (chiếm 39%) và qua đêm (chiếm 29% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 57% và 25% tổng doanh số giao dịch bằng USD.
2.2. Về lãi suất:   
- Đối với các giao dịch bằng VND: So với tuần từ 26/10 - 30/10/2015, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng đổi chiều, tăng ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt từ 01 tháng trở xuống trừ kỳ hạn 2 tuần. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt đến mức 2%/năm, 2,19%/năm và 3,45%/năm. Trong khi đó lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần giảm còn 2,48%/năm.
- Đối với các giao dịch USD, so với tuần từ 26/10 – 30/10/2015, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm vẫn dừng ở mức 0,16%/năm. Tuy nhiên, ở các kỳ hạn giao dịch chủ chốt còn lại từ 1 tháng trở xuống, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng tăng giảm trái chiều. Cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần giảm 0,01%/năm, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng tăng 0,24%/năm.
3. Thị trường ngoại hối
Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tỷ giá mua, bán VND/USD niêm yết (vào cuối ngày) có diễn biến tăng, từ mức 22.250/22.330 VND/USD của ngày đầu tuần lên mức 22.330/22.410 VND/USD vào ngày cuối tuần  (tăng 65 VND/USD so với ngày cuối tuần trước).
Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp khi cần thiết nhằm đảm bảo cân đối cung cầu ngoại tệ, xóa bỏ các kỳ vọng sai lệch về tỷ giá để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.
                                                                       
                             Diệu Hoa (theo NHNN Việt Nam)
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818