Thông tin về hoạt động ngân hàng trong tuần (từ 09-13/11/2015)
(Cập nhật lúc 16:27 ngày 18/11/2015)
1. Lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng
1.1. Lãi suất huy động:

- Lãi suất huy động bằng VND tiếp tục ổn định. Trong tuần, có một vài ngân hàng điều chỉnh tăng, giảm nhẹ lãi suất huy động. Hiện, mặt bằng lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.
- Lãi suất huy động bằng USD: Hiện nay lãi suất huy động USD của TCTD phổ biến ở mức 0,25%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và 0%/năm đối với tiền gửi của tổ chức.
1.2. Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay bằng VND ổn định. Hiện, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn.
- Lãi suất cho vay USD tiếp tục ổn định: Hiện phổ biến ở mức 3-6,7%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-5,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 5,5-6,7%/năm.
2. Hoạt động của thị trường liên ngân hàng
2.1. Về doanh số giao dịch:

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 118.280 tỷ đồng (bình quân 23.656 tỷ đồng/ngày), tăng 26.155 tỷ đồng so với tuần từ 02 – 06/11/2015; bằng USD quy đổi ra VND đạt 45.921 tỷ đồng (bình quân khoảng 9.184 tỷ đồng/ngày), giảm 2.539 tỷ đồng so với tuần trước đó.
Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 01 tuần (chiếm 38%) và qua đêm (chiếm 30% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 55% và 22% tổng doanh số giao dịch bằng USD
2.2. Về lãi suất:   
- Đối với các giao dịch bằng VND: So với tuần từ 02/11 - 06/11/2015, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt dưới 01 tháng. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần tăng lần lượt đến mức 2,06%/năm và 2,34%/năm.Trong khi đó lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng vẫn giữ ở mức 3,45%/năm.
- Đối với các giao dịch USD, so với tuần từ 02/11 – 06/11/2015, lãi suất bình quân kỳ hạn 01 tuần không thay đổi (0,2%/năm), tuy nhiên ở các kỳ hạn chủ chốt còn lại lãi suất bình quân biến động trái chiều. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 02 tuần tăng lần lượt là 0,01%/năm và 0,02%/năm, trong khi đó lãi suất bình quân kỳ hạn 01 tháng giảm 0,25 %/năm.
3. Thị trường ngoại hối
Tuần qua, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, tỷ giá mua, bán VND/USD niêm yết (vào cuối ngày) giảm từ mức 22.380/22.460 VND/USD ngày đầu tuần xuống giao dịch phổ biến ở mức 22.350/22.430 VND/USD các ngày giữa tuần, sau đó tăng lên và niêm yết ngày cuối tuần ở mức 22.390/22.470 VND/USD (tăng 60 VND/USD so với ngày cuối tuần trước).
NHNN sẽ tiếp tục phối hợp đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp khi cần thiết nhằm đảm bảo cân đối cung cầu ngoại tệ, xóa bỏ các kỳ vọng sai lệch về tỷ giá để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.
 
                                                                  Diệu Hoa (theo NHNN Việt Nam)
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818