Thông tin về hoạt động ngân hàng trong tuần (từ 14-18.12.2015)
(Cập nhật lúc 10:25 ngày 26/12/2015)
1. Lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng
1.1. Lãi suất huy động:

-  Lãi suất huy động bằng VND tương đối ổn định.  Hiện, mặt bằng lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.
- Lãi suất huy động bằng USD: Để tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ, chuyển từ quan hệ huy động - cho vay bằng ngoại tệ sang quan hệ mua - bán bằng ngoại tệ, ngày 17/12/2015, NHNN đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014, có hiệu lực từ 18/12/2015. Theo đó, NHNN đã điều chỉnh giảm lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của cá nhân từ 0,25%/năm xuống 0%/năm. Ngay khi có hiệu lực, từ sáng ngày 18/12/2015, các TCTD đã áp dụng mức lãi suất huy động USD theo đúng quy định trần lãi suất USD của NHNN. Hiện nay lãi suất huy động USD của TCTD phổ biến ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.
1.2. Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay bằng VND ổn định. Hiện, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM nhà nước tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn.
-  Lãi suất cho vay USD tương đối ổn định. Hiện lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3-6,5%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-5,3%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 5,5-6,5%/năm.
2. Hoạt động của thị trường liên ngân hàng
2.1. Về doanh số giao dịch:

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 162.278 tỷ đồng (bình quân 32.456 tỷ đồng/ngày), tăng 33.275 tỷ đồng so với tuần từ 07 – 11/12/2015; bằng USD quy đổi ra VND đạt 44.817 tỷ đồng (bình quân khoảng 8.963 tỷ đồng/ngày), giảm 198 tỷ đồng so với tuần trước đó.
Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm và 01 tuần (chiếm 35% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 53% và 23% tổng doanh số giao dịch bằng USD.
2.2. Về lãi suất:   
- Đối với các giao dịch bằng VND: So với tuần từ 07 - 11/12/2015, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng không thay đổi ở kỳ hạn 01 tuần, tuy nhiên có sự biến động trái chiều ở các kỳ hạn chủ chốt còn lại từ 01 tháng trở xuống. Cụ thể, trong khi lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm đổi chiều giảm 0,02%/năm xuống còn 4,67%/năm, lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng tiếp tục tăng lần lượt đến mức 4,92%/năm và 4,98%/năm.
- Đối với các giao dịch USD, so với tuần từ 07 - 11/12/2015, lãi suất bình quân liên ngân hàng vẫn tiếp tục tăng ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt, cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt là 0,06%/năm; 0,09%/năm và 0,10%/năm.
3. Thị trường ngoại hối
Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tỷ giá mua, bán VND/USD niêm yết (vào cuối ngày) tăng tương đối mạnh và chạm mức trần, chủ yếu do yếu tố tâm lý trước quyết định tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ và diễn biến giảm giá của đồng Nhân dân tệ. Ngày đầu tuần, tỷ giá niêm yết ở mức 22.475/22.547 VND/USD, sau đó tiếp tục tăng giá các ngày còn lại trong tuần ở mức 22.517/22.547 VND/USD (tăng 57 VND/USD chiều mua vào và tăng 17 VND/USD chiều bán ra so với ngày cuối tuần trước).
Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp khi cần thiết nhằm đảm bảo cân đối cung cầu ngoại tệ.
 
NHNNVN
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818