Agribank AMC thông báo bán đấu giá 03 TSBĐ (đấu giá: ngày 11/01/2019)
(Cập nhật lúc 14:26 ngày 4/1/2019)
I. Tài sản 1 :
1. Tài sản bảo đảm đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của tài sản:

1.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số AD733691 (số vào sổ T02908) do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 01/03/2006. Người sử dụng đất: Công ty TNHH Tư vấn – Dịch vụ - Thương mại Thanh Bình (viết tắt là: Công ty Thanh Bình)
+ Thửa đất số    : 40+41+42+45+49+50+51
+ Tờ bản đồ số    : 24.
+ Địa chỉ thửa đất    : phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh BR - VT;
+ Diện tích đất    : 9.996 m2.
+ Mục đích sử dụng    : 5.882,2 m2 là đất xây dựng biệt thự để ở, kết hợp dịch vụ du lịch; còn lại 4.113,8 m2 là đất giao thông.
+ Nguồn gốc sử dụng đất    : nhận Quyền sử dụng đất theo kết quả đấu giá Quyền sử dụng đất.
* Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản và các giấy tờ pháp lý kèm theo: Là tài sản của Công ty Thanh Bình thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của Công ty cổ phần thương mại S.V.C tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè. Tài sản bảo đảm này đã được Agribank Chi nhánh Nhà Bè, Agribank AMC phối hợp với các bên liên quan thu giữ ngày 08/10/2018.
Giấy tờ pháp lý kèm theo:
- Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 20101210/TC, ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè (Bên nhận bảo đảm) với Công ty TNHH TVDVTM Thanh Bình (Bên bảo đảm) và Công ty cổ phần thương mại S.V.C (Bên vay), đã được Văn phòng công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chứng nhận ngày 13/10/2010, số công chứng: 2499, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD (kèm Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ được Văn phòng công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công chứng ngày 23/03/2011, số công chứng: 757; quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD). Đăng ký GDBĐ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 13/10/2010.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, số phát hành AD733691 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận: T02908) do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 01/03/2006.
- Văn bản thỏa thuận về việc xử lý TSĐB giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty Thanh Bình ký ngày 14/09/2018.
- Văn bản số 1809/2018/TB ngày 18/09/2018 của Công ty Thanh Bình, về việc đề nghị xử lý tài sản thế chấp.
- Biên bản thu giữ tài sản bảo đảm ngày 08/10/2018.
1.2. Hiện trạng tài sản đấu giá: Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá tài sản tự tìm hiểu xem xét tài sản tình trạng tài sản thực tế trước khi tham gia đấu giá và khách hàng có thể tham khảo theo các chứng thư thẩm định giá dưới số 1178/2018/CT/VATC ngày 19/11/2018 của Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài sản Toàn Cầu (viết tắt là: Công ty thẩm định giá Toàn Cầu).
2. Nơi có tài sản đấu giá: phường 10, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Giá khởi điểm:57.300.000.000 đồng.
Viết bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ ba trăm triệu đồng./.
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Giá khởi điểm theo công văn số 887/NHNo.NB-TD “v/v triển khai thực hiện việc đấu giá tài sản đảm bảo đã được thu giữ” ngày 21/11/2018 của Agribank chi nhánh Nhà Bè (xác định trên cơ sở chứng thư thẩm định giá số 1178/2018/CT/VATC ngày 19/11/2018 của Công ty thẩm định giá Toàn Cầu).
4. Các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá:
- Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
- Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, chịu và nộp các loại thuế, phí gồm: lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân của bên bán từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá (nếu có), chịu các loại chi phí xử lý tài sản và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.
- Đối với tài sản đấu giá chưa hoàn tất thủ tục sở hữu, người mua được tài sản phải tự liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Các nghĩa vụ tài chính, chi phí thủ tục phát sinh người mua được tài sản đấu giá chịu.
- Thuê thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.
Trong trường hợp tham gia đấu giá: Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 08/01/2019 đến 10/01/2019 vào tài khoản của Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Châu Á, số 6340201017545 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa Công ty Cổ phần Đấu giá Châu Á và khách hàng tham gia đấu giá nhưng phải trước ngày mở cuộc bán đấu giá.
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
7. Điều kiện và thời gian đăng ký tham gia đấu giá:
- Điều kiện đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải là Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 58 của Luật đất đai, Điều 13 và Điều 14 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 và phải sử dụng tài sản đúng mục đích.
- Thời gian đăng ký: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật) từ ngày 24/12/2018 đến ngày 09/01/2019 tại số 209 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
8. Xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 27/12/2018 đến ngày 28/12/2018 tại: phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
9. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 00 ngày 11/01/2019 tại Công ty Cổ phần Đấu giá Châu Á. Địa chỉ: 209 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
10. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói.
11. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
12. Liên hệ: A Tuấn – 0945678065
II. Tài sản 2 :
1. Tài sản bảo đảm đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của tài sản:
1.1. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA657202 (số vào sổ CT00193) do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 22/06/2010. Người sử dụng đất: Công ty TNHH Tư vấn - Dịch vụ - Thương mại Thanh Bình;
+ Thửa đất số    : 128
+ Tờ bản đồ số    : 95
+ Địa chỉ thửa đất    : phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh BR – VT.
+ Diện tích đất    : 20.974,7 m2.
+ Hình thức sử dụng    : sử dụng riêng 20.974,7 m2.
+ Mục đích sử dụng    : Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
+ Thời gian sử dụng    : 12/12/2058
+ Nguồn gốc sử dụng đất    : Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
* Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản và các giấy tờ pháp lý kèm theo: Là tài sản của Công ty Thanh Bình thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của Công ty Thanh Bình và Công ty cổ phần thương mại S.V.C tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè. Tài sản bảo đảm này đã được Agribank Chi nhánh Nhà Bè, Agribank AMC phối hợp với các bên liên quan thu giữ ngày 08/10/2018.
Giấy tờ pháp lý kèm theo:
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 02/18082010/TC ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè (bên nhận thế chấp) với Công ty TNHH TVDVTM Thanh Bình (Bên thế chấp) và Công ty cổ phần thương mại S.V.C (Bên vay), được Văn phòng công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chứng nhận ngày 27/08/2010, số công chứng: 2084, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD (kèm Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ được Văn phòng công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công chứng ngày 23/03/2011, số công chứng: 753; quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD). Đăng ký GDBĐ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 27/08/2010.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/18082010/TC ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè (bên nhận thế chấp) và Công ty TNHH TVDVTM Thanh Bình (Bên thế chấp và vay vốn), được Văn phòng công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chứng nhận ngày 27/08/2010, số công chứng: 2082, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD. Đăng ký GDBĐ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 27/08/2010.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành BA657202 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CT00193) do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 22/06/2010.
- Văn bản thỏa thuận về việc xử lý TSĐB giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty Thanh Bình ký ngày 14/09/2018.
- Văn bản số 1809/2018/TB ngày 18/09/2018 của Công ty Thanh Bình, về việc đề nghị xử lý tài sản thế chấp.
- Biên bản thu giữ tài sản bảo đảm ngày 08/10/2018.
1.2. Hiện trạng tài sản đấu giá: Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá tài sản tự tìm hiểu xem xét tài sản tình trạng tài sản thực tế trước khi tham gia đấu giá và khách hàng có thể tham khảo theo các chứng thư thẩm định giá dưới số 1177/2018/CT/VATC ngày 19/11/2018 của Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài sản Toàn Cầu (viết tắt là: Công ty thẩm định giá Toàn Cầu).
2. Nơi có tài sản đấu giá: tại phường 10, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – VT.
3. Giá khởi điểm: 125.000.000.000 đồng.
Viết bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng./.
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Giá khởi điểm theo công văn số 887/NHNo.NB-TD “v/v triển khai thực hiện việc đấu giá tài sản đảm bảo đã được thu giữ” ngày 21/11/2018 của Agribank chi nhánh Nhà Bè (xác định trên cơ sở chứng thư thẩm định giá số 1177/2018/CT/VATC ngày 19/11/2018 của Công ty thẩm định giá Toàn Cầu).
4. Các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá:
- Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
- Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, chịu và nộp các loại thuế, phí gồm: lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân của bên bán từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá (nếu có), chịu các loại chi phí xử lý tài sản và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.
- Đối với tài sản đấu giá chưa hoàn tất thủ tục sở hữu, người mua được tài sản phải tự liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Các nghĩa vụ tài chính, chi phí thủ tục phát sinh người mua được tài sản đấu giá chịu.
- Thuê thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.
Trong trường hợp tham gia đấu giá: Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 08/01/2019 đến 10/01/2019 vào tài khoản của Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Châu Á, số 6340201017545 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa Công ty Cổ phần Đấu giá Châu Á và khách hàng tham gia đấu giá nhưng phải trước ngày mở cuộc bán đấu giá.
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
7. Điều kiện và thời gian đăng ký tham gia đấu giá:
- Điều kiện đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải là Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 58 của Luật đất đai, Điều 13 và Điều 14 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 và phải sử dụng tài sản đúng mục đích.
- Thời gian đăng ký: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật) từ ngày 24/12/2018 đến ngày 09/01/2019 tại số 209 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
8. Xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 27/12/2018 đến ngày 28/12/2018 tại: phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
9. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến vào lúc 10 giờ 00 ngày 11/01/2019 tại Công ty Cổ phần Đấu giá Châu Á. Địa chỉ: 209 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
10. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói.
11. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
12. Liên hệ: A Tuấn – 0945678065
III. Tài sản 3:
1. Tài sản bảo đảm đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của tài sản:
1.1. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK622398 (số vào sổ CT03084) do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 06/08/2012. Người sử dụng đất: Công ty TNHH Tư vấn - Dịch vụ - Thương mại Thanh Bình;
+ Thửa đất số    : 07
+ Tờ bản đồ số    : 100
+ Địa chỉ thửa đất    : phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR - VT;
+ Diện tích đất    : 7.977,3 m2.
+ Hình thức sử dụng    : sử dụng riêng 7.977,3 m2.
+ Mục đích sử dụng    : Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
+ Thời gian sử dụng    : 22/12/2058
+ Nguồn gốc sử dụng đất    : Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
* Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản và các giấy tờ pháp lý kèm theo: Là tài sản của Công ty Thanh Bình thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hoàng Gia, Công ty TNHH MTV đầu tư Kim Ngân tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè. Tài sản bảo đảm này đã được Agribank Chi nhánh Nhà Bè, Agribank AMC phối hợp với các bên liên quan thu giữ ngày 08/10/2018.
Giấy tờ pháp lý kèm theo:
- Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 2012300808/TC, ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè (Bên nhận bảo đảm) với Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình (Bên bảo đảm) và Công ty cổ phần đầu tư Kinh doanh bất động sản Hoàng Gia, Công ty TNHH MTV đầu tư Kim Ngân (Bên vay), đã được Văn phòng công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chứng nhận ngày 15/11/2012, số công chứng: 376, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD. Đăng ký GDBĐ tại: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 16/11/2012.
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát BK622398, số vào sổ cấp GCN: CT03084 do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 06/08/2012.
- Văn bản thỏa thuận về việc xử lý TSĐB giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty Thanh Bình ký ngày 14/09/2018.
- Văn bản số 1809/2018/TB ngày 18/09/2018 của Công ty Thanh Bình, về việc đề nghị xử lý tài sản thế chấp.
- Biên bản thu giữ tài sản bảo đảm ngày 08/10/2018.
1.2. Hiện trạng tài sản đấu giá: Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá tài sản tự tìm hiểu xem xét tài sản tình trạng tài sản thực tế trước khi tham gia đấu giá và khách hàng có thể tham khảo theo các chứng thư thẩm định giá dưới số 1179/2018/CT/VATC ngày 19/11/2018 của Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài sản Toàn Cầu (viết tắt là: Công ty thẩm định giá Toàn Cầu).
2. Nơi có tài sản đấu giá: tại phường 10, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – VT.
3. Giá khởi điểm:47.150.000.000 đồng.
Viết bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ một trăm năm mươi triệu đồng./.
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Giá khởi điểm theo công văn số 887/NHNo.NB-TD “v/v triển khai thực hiện việc đấu giá tài sản đảm bảo đã được thu giữ” ngày 21/11/2018 của Agribank chi nhánh Nhà Bè (xác định trên cơ sở chứng thư thẩm định giá số 1179/2018/CT/VATC ngày 19/11/2018 của Công ty thẩm định giá Toàn Cầu).
4. Các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá:
- Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
- Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, chịu và nộp các loại thuế, phí gồm: lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân của bên bán từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá (nếu có), chịu các loại chi phí xử lý tài sản và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.
- Đối với tài sản đấu giá chưa hoàn tất thủ tục sở hữu, người mua được tài sản phải tự liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Các nghĩa vụ tài chính, chi phí thủ tục phát sinh người mua được tài sản đấu giá chịu.
- Thuê thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng tài sản đấu giá (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.
Trong trường hợp tham gia đấu giá: Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 08/01/2019 đến 10/01/2019 vào tài khoản của Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Châu Á, số 6340201017545 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa Công ty Cổ phần Đấu giá Châu Á và khách hàng tham gia đấu giá nhưng phải trước ngày mở cuộc bán đấu giá.
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
7. Điều kiện và thời gian đăng ký tham gia đấu giá:
- Điều kiện đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải là Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 58 của Luật đất đai, Điều 13 và Điều 14 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 và phải sử dụng tài sản đúng mục đích.
- Thời gian đăng ký: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật) từ ngày 24/12/2018 đến ngày 09/01/2019 tại số 209 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
8. Xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 27/12/2018 đến ngày 28/12/2018 tại: phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
9. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến vào lúc 11 giờ 00 ngày 11/01/2019 tại Công ty Cổ phần Đấu giá Châu Á. Địa chỉ: 209 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
10. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói.
11. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
12. Liên hệ: A Tuấn - 0945678065
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818