Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn thông báo lựa chon tổ chức đấu giá
(Cập nhật lúc 10:9 ngày 28/1/2019)
1. Thông tin tài sản đấu giá:     
Tên tài sản, đặc điểm của tài sản: máy ủi DT 75
 2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản, và các tiêu chí như: Thời gian hoạt động (kinh nghiệm): Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên; có tối thiểu 02 đấu giá viên trở lên; Phương án đấu giá khả thi…
Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày thông báo trên trang thông tin điện tử.
Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu hoặc CMTND.
Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Phòng Kế hoạch kinh doanh – Agribank CN tỉnh Bắc Kạn – Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên – TP Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn, Điện thoại: 02903 871551
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818