Agribank Chi nhánh huyện Văn Lâm Hưng Yên II thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ (nộp hồ sơ đến hết ngày 29/01/2019)
(Cập nhật lúc 9:33 ngày 30/1/2019)
1.    Mô tả về tài sản:
Quyền sử dụng đất mang tên ông Cao Văn Ninh và bà Hoàng Thị Trường theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 430535, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01731-1098/QĐ-UBND do UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cấp ngày 24/11/2008, cụ thể như sau:
-    Thửa đất số 79, tờ bản đồ số 21
-    Diện tích 212 m2, trong đó:
+ Đất ở tại nông thôn là 200 m2.
+ Đất trồng cây lâu năm khác: 12 m2.
-    Nhà ở hoặc công trình kiến trúc khác:
+ Nhà ở 1: 02 tầng, diện tích 140 m2.
+ Nhà ở 2: 03 tầng, diện tích 210 m2.
    Giá khởi điểm: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng).
    Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản do Người mua được tài sản chịu trách nhiệm thanh toán (nếu có).
    Tiêu chí lựa chọn:
    - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
    - Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
    - Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
    - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp.
    - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp công bố.
    Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
    - Hồ sơ năng lực.
    - Mức thù lao đấu giá (chưa bao gồm VAT).
    - Phương án đấu giá, thời gian thực hiện.
2. Kế hoạch tổ chức bán đấu giá
    Các tổ chức đấu giá tài sản có nguyện vọng cung cấp dịch vụ bán đấu giá đối với tài sản trên có thể tìm hiểu thêm thông tin trực tiếp tại trụ sở Agribank Chi nhánh huyện Văn Lâm Hưng Yên II, chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc chuyển về địa chỉ:
    Agribank Chi nhánh huyện Văn Lâm Hưng Yên II.
    Địa chỉ: Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
    Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 25/01/2019 đến hết ngày 29/01/2019 (trong giờ hành chính).
Khách hàng có nhu cầu liên hệ:
    Agribank Chi nhánh huyện Văn Lâm Hưng Yên II. Địa chỉ: Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 0221.398.6313.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818