Agribank AMC thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ
(Cập nhật lúc 15:18 ngày 16/5/2019)
1.Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá: 
- Tài sản bảo đảm cho một phần khoản vay của Công Ty Cổ Phần Huỳnh Sáng: 
Thửa số: 522; Tờ bản đồ số: 26 (Phường Tân Thuận Tây).
Diện tích: 2.723,9 m2.
Mục đích sử dụng đất: Đất ao (TSN).
Thời hạn sử dụng: đến năm 2030
Giấy tờ pháp lí của tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BA 013749 do UBND TP.HCM  cấp ngày 27/01/2010; số Số vào sổ cấp GCN: CH 00343 do UBND Quận 7, TP.Hồ Chí Minh cấp.
- Tài sản bảo đảm cho một phần khoản vay của Công Ty TNHH TM- DV Hòa Thành:  
Thửa số: 7; Tờ bản đồ số: 02 TTT.
Diện tích xây dựng : 5.704 m2.
Mục đích sử dụng đất: Đất lúa.
Thời hạn sử dụng: 18 năm.
Giấy tờ pháp lí của tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số R 932391 do UBND TP.HCM  cấp ngày 27/01/2010; số Số vào sổ cấp GCN Quyền sử dụng đất số: 00204 QSĐ/225/HĐCN2001  ngày 22/03/2001 do UBND Quận 7, TP.Hồ Chí Minh cấp.
2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản bảo đảm để tổ chức bán đấu giá công khai tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.
3.Tiêu chí chọn tổ chức thẩm định giá: 
Để đảm bảo việc tổ chức thẩm định giá trị tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy  định của pháp luật, Agribank AMC lựa chọn và ưu tiên các tổ chức thẩm định giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.
b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.
d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,....
e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm,...)
f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
4. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).
5. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời gian: Kể từ ngày phát hành thông báo và kết thúc chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày AMC/Agribank đăng tin trên Websie.
- Địa điểm: Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC, địa chỉ số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
- Điện thoại : 028 – 39153332Fax: 028 – 39153323.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818