Agribank AMC thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá TSBĐ
(Cập nhật lúc 16:33 ngày 17/5/2019)
1.Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá: 
+ Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy
chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 3066-NĐ do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 04/8/1998; diện tích đất 51.59m2 sử dụng riêng, tại địa chỉ: Số 2 ngõ 34 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội (nay là số 6 ngõ 110 phố Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) đứng tên bà Trần Thị Xuyến, đăng ký sang tên cho bà Ngô Thị Minh Nguyệt tại Sở địa chính nhà đất Hà Nội số 265 ngày 21/05/2003, theo Hợp đồng cho và nhận nhà ở số 2679.03 ngày 06/5/2003 lập tại phòng công chứng số 1 thành phố Hà Nội.
+ Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứngnhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10101130242 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 07/11/2001, hồ sơ gốc số 34558.2001 (6684.2001.QĐUB). Thửa đất số 11.A, tờ bản đổ 13; diện tích 148m2 sử dụng riêng, tại địa chỉ: số 04 ngõ 110 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội, đứng tên bà Ngô Thị Minh Nguyệt và ông Nguyễn Văn Kim, được đính chính chủ sở hữu nhà ở và chủ sử dụng đất ở là bà Ngô Thị Minh Nguyệt ngày 27/07/2007 tại Sở tài nguyên môi trường và nhà đất thành phố Hà Nội.
Giấy tờ pháp lí của tài sản:
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc 3066-NĐ do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 04/8/1998 ;
+ Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số 10101130242 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 07/11/2001 hồ sơ gốc số 34558.2001 (6684.2001.QĐUB). 
2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản bảo đảm làm cơ sở để tổ chức bán đấu giá công khai tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.
3.Tiêu chí chọn tổ chức thẩm định giá: 
Để đảm bảo việc tổ chức thẩm định giá trị tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy  định của pháp luật, Agribank AMC lựa chọn và ưu tiên các tổ chức thẩm định giá có đủ các tiêu chí sau:
a.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.
b.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
c.Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.
d.Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,....
e.Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm,...)
f.Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
4.Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).
5. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời gian: Giờ hành chính, trước 16h00 ngày 20/5/2019. 
- Địa điểm: Phòng Quản lý khai thác tài sản - Agribank AMC, địa chỉ số: Tầng 5 tòa nhà C3, số 194 Đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.Điện thoại : 024.37728435

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818