Agribank Chi nhánh thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ
(Cập nhật lúc 16:30 ngày 4/6/2019)
1. Mô tả về tài sản: 
1.1 Tài sản 1:
Tài sản là quyền sử dụng 582 m2 đất và tài sản trên đất tại địa chỉ: Khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Đặc điểm chung của tài sản:
- Thửa đất số 26, tờ bản đồ số 69
- Địa chỉ: Khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Diện tích: 582 m2 đất
- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.
Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 855045 vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00170 do Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí cấp ngày 28/8/2017 cho bà Vũ Thị Lệ Hằng.
Giá khởi điểm: 5.529.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu đồng).
1.2Tài sản 2:
Tài sản là quyền sử dụng 1.151,9 m2 đất tại địa chỉ: Khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Đặc điểm chung của tài sản:
- Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 69
- Địa chỉ: Khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Diện tích: 1.151,9 m2 đất
- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.
Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 855907 vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00222 do Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí cấp ngày 31/10/2017 cho bà Vũ Thị Lệ Hằng.
Giá khởi điểm: 4.607.600.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm linh bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng).
1.3 Tài sản 3:
Tài sản là quyền sử dụng 512,5 m2 đất tại địa chỉ: Khu 10 phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Đặc điểm chung của tài sản:
- Thửa đất số 37, tờ bản đồ số 26
Địa chỉ: Khu 10 phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Diện tích: 512,5 m2 đất
- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.
Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 855257 vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00654 do Ủy ban dhân dân thành phố Uông Bí cấp ngày 18/9/2017 cho bà Vũ Thị Lệ Hằng.
Giá khởi điểm: 2.306.205.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm linh sáu triệu, hai trăm linh năm nghìn đồng).
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá có đầy đủ tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, cụ thể như sau:
- Có cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả  
- Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên, có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Có kinh nghiệm trong việc bán đấu giá tài sản khó bán, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm của khoản nợ bán VAMC.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/ Sở Tư pháp tỉnh công bố.
- Các tiêu chí khác phú hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
Hồ sơ đăng ký:
- Bản sao y hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá.
- Thư chào mua giá và các cam kết khác của khách hàng (nếu có).
2. Kế hoạch tổ chức bán đấu giá: 
- Thời gian: Chậm nhất là 16h00 ngày 12/6/2019.
- Địa điểm: Agribank Chi nhánh thành phố Hải Phòng. Địa chỉ: 283 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
 
Khách hàng có nhu cầu liên hệ:
Agribank Chi nhánh thành phố Hải Phòng. Địa chỉ: 283 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đầu mối liên hệ: Bà Phạm Thị Thu Hà (cán bộ pháp chế): 0869.393.668, email: haphamthithu20@agribank.com.vn.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818