Agribank Chi nhánh Sở Giao Dịch thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ
(Cập nhật lúc 15:1 ngày 11/6/2019)
1.    Mô tả về tài sản:
Tài sản là toàn bộ khoản nợ xấu của khách hàng là Công ty CP Đầu tư và xây dựng Bạch Đằng TMC vay tại Agribank Chi nhánh Sở Giao Dịch, bao gồm các khoản nợ đã bán sang VAMC thanh toán bằng Trái phiếu đặc biệt và các khoản nợ hiện hạch toán tại Agribank Chi nhánh Sở Giao Dịch.
Thông tin người có tài sản đấu giá:
-    Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội (đối với các khoản nợ của khách hàng VAMC đang quản lý).
-    NHNo&PTNT Việt Nam, địa chỉ: Số 2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội (đối với các khoản nợ của khách hàng Agribank đang quản lý).
Giá khởi điểm: 26.571.530.863 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, năm trăm bảy mươi mốt triệu, năm trăm ba mươi nghìn, tám trăm sáu mươi ba đồng).
Hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá:
- Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá (bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh/ đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập).
- Có cơ sở vật chất của tổ chức đấu giá (cam kết của tổ chức đấu giá tài sản về cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức đấu giá).
- Năng lực, kinh nghiệm (bản mô tả năng lực, kinh nghiệm của các tổ chức đấu giá tài sản).
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá.
- Uy tín, thời gian hoạt động.
- Số lượng đấu giá viên (bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên).
- Số lượng hợp đồng đã đấu giá thành (Hợp đồng và Biên bản đấu giá thành).
- Quy mô (bản sao chứng thực giấy phép hoặc đăng ký thành lập chi nhánh, quyết định thành lập chi nhánh).
- Cam kết thực hiện theo đúng các yêu cầu của VAMC.
- Các cam kết khác (nếu có).
2. Kế hoạch tổ chức bán đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp tại địa điểm nộp hồ sơ là 7 ngày kể từ ngày thông báo trên website VAMC. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện với điều kiện VAMC phải nhận được trong thời hạn 9 ngày kể từ ngày thông báo trên website VAMC (thời gian nhận hồ sơ từ 08h00 đến 17h00 ngày làm việc).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Đấu giá tài sản, Công ty quản lý tài sản, địa chỉ: 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Khách hàng có nhu cầu liên hệ:
Ban Đấu giá tài sản, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, địa chỉ: 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818