Agribank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ
(Cập nhật lúc 10:59 ngày 13/6/2019)
1.    Mô tả về tài sản:
Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất và công trình trên đất tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
-    Quyền sử dụng đất:

-    Công trình trên đất: Cụm kho Tân Biên theo giấy phép xây dựng số 38/GPXD-2005 ngày 07/01/2005, trong đó: Nhà làm việc 112 m2 và nhà kho 1.920 m2.
Giấy tờ về tài sản bảo đảm: GCN QSDĐ số AA 004642, vào sổ cấp GCN QSDĐ số 100940QSDĐ do UBND tỉnh Tây Ninh cấp ngày 21/06/2004, Đăng ký thay đổi ngày 19/02/2019 và giấy phép xâu dựng số 38/GPXD-2005 ngày 07/01/2005 (đính kèm Hợp đồng kinh tế số 17/HĐKT 2004 ngày 16/11/2004 và Hợp đồng xây dựng số 25/04/HĐTBC ngày 08/10/2004).
Chất lượng tài sản đấu giá đã được thẩm định tại chứng thư thẩm định giá số 140-SG/2019/CT-NT ngày 20/03/2019 của Công ty CP thẩm định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành.
Giá khởi điểm: 1.917.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm mười bảy triệu đồng).
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Mọi tổ chức đấu giá đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Agribank quyết định, cụ thể như sau:
- Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả 
- Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên, có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Có kinh nghiệm trong việc bán đấu giá tài sản khó bán, tài sản ở nông thôn, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm của khoản nợ bán VAMC.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/ Sở Tư pháp tỉnh công bố.
    - Các tiêu chí khác phú hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
Hồ sơ đăng ký:
- Bản sao y hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá.
- Thư chào mua giá và các cam kết khác của khách hàng (nếu có).
2. Kế hoạch tổ chức bán đấu giá:
- Thời gian: Chậm nhất là 16h00 ngày 17/6/2019.
- Địa điểm: Agribank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 02A Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Khách hàng có nhu cầu liên hệ:
    Agribank Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 02A Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0283.8295.734. Đầu mối liên hệ: Ông Lê Anh Tuấn (cán bộ tín dụng): 0908.210.601.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818