Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 15:25 ngày 15/7/2019)
1. Mô tả về tài sản: 
* Tài sản thế chấp thứ nhất:
+ Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 97; tờ bản đồ số: 03.
- Địa chỉ thửa đất: Xóm Giang, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

- Diện tích: 210 m2.
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận QSD đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Nhận QSD đất do chuyển nhượng QSD đất.
- Tên chủ sở hữu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết.
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB360453 do UBND huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình cấp ngày 07/04/2010, số vào sổ cấp GCN: CH 00004.
- Thực trạng tài sản: tài sản không có tranh chấp, được đăng ký giao dịch đảm bảo theo đúng quy định.
- Tổng giá trị tài sản: 210.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười triệu đồng).
* Tài sản thế chấp thứ 2:
+ Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 30; tờ bản đồ số: 03.
- Địa chỉ thửa đất: Xóm Giang, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
- Diện tích: 746 m2.
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn + đất trồng cây lâu năm khác.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận QSD đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Tên chủ sở hữu: ông Nguyên Văn Bạo và bà Đinh Thị Bông.
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AL641237 do UBND huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình cấp ngày 07/10/2008, số vào sổ cấp GCN: H 00047. 
+ Tài sản gắn liền với đất:
- Nhà: Nhà xây kiên cố 2 tầng; kết cấu: bê tông; diện tích sử dụng: 260 m2; Diện tích xây dựng: 280 m2.
- Hệ thống sân, tường bao và công trình phụ khác.
+ Thực trạng tài sản: tài sản không có tranh chấp, được đăng ký giao dịch đảm bảo theo đúng quy định.
+ Tổng giá trị tài sản: 1.819.030.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm mười chín triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).
* Theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản, cụ thể:
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.
2. Kế hoạch tổ chức lựa chọn tổ chức bán đấu giá: 
Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 08/7/2019 đến ngày 16/7/2019.
Địa điểm: tại trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình. 
Khách hàng có nhu cầu liên hệ Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình. 
Địa chỉ: Số 751, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình. Số điện thoại: 0218.3852269 – Số FAX: 0218.3895533

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818