Công ty AMC thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá TSĐB Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Thương mại Thanh Bình
(Cập nhật lúc 16:2 ngày 22/7/2019)
1.Tài sản cần thẩm định giá: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận  QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số: BL907229 đứng tên Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Thương mại Thanh Bình tại Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Từ thửa đất số: 142
Tờ bản đồ số: 95
Diện tích: 5.868 m2
Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Hình thức sử dụng: Riêng 5.868 m2
Thời gian sử dụng: đến ngày 22 tháng 12 năm 2058
Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận  QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số: BL907229 do UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 14/11/2012, vào sổ cấp Giấy chứng nhận  QSD đất số CT03880.
2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản bảo đảm để bán đấu giá công khai.
3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:
a.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;
b.Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;
c.Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;
d.Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;
e.Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ);
f.Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
4. Hồ sơ gồm có:
-Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
-Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
-Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Phí thẩm định giá được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản thẩm định giá trên chứng thư).
-Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2019 của Bộ Tài Chính.
5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
-Thời hạn: 
Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
Kết thúc: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank/Agribank AMC.
-Địa điểm: Phòng Quản lý, khai thác tài sản - Agribank AMC, địa chỉ số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
-Điện thoại : 028 – 39153332Fax: 028 – 39153323.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818