Agribank Chi nhánh huyện Gia Lộc Hải Dương thông báo thu giữ tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 10:44 ngày 16/8/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàng: VŨ XUÂN NGỢI
Địa chỉ: Thôn Khuông Phụ, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Mã khách hàng: 2310-203466394
Xếp hạng tín dụng: loại D
Dư nợ hiện tại: Nợ gốc: 250.000.000 VND và nợ lãi phát sinh.
Nhóm nợ tại thời điểm thu giữ: 5
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ: xây dựng chuồng trại và kè ao thả cá.

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Vũ Xuân Ngợi, bà Vũ Thị Mến đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ vay số 334/TB-NHNo.GL-KHKD ngày 23/7/2019 của Agribank - Chi nhánh huyện Gia Lộc Hải Dương, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết theo quy định của pháp luật như sau:
 
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận số BG 905176 do UBND huyện Gia Lộc cấp ngày 08/11/2012  hiện đang thế chấp tại Agribank Chi nhánh huyện Gia Lộc Hải Dương, chi tiết: Thửa đất số 100, tờ bản đồ số 05, diện tích: 196 m2 (Một trăm chín mươi sáu mét vuông), loại đất: đất ở tại nông thôn 100m2 sử dụng lâu dài, đất trồng cây hàng năm 40m2 sử dụng đến ngày 15/10/2013, đất nuôi trồng thủy sản 56m2 sử dụng đến ngày 15/10/2013, địa chỉ thửa đất tại: thôn Khuông Phụ, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
 
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
 
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 06 phút ngày 20/8/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
 
4. Địa điểm thu giữ: tại Thửa đất số 100, tờ bản đồ số 05, thôn Khuông Phụ, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
 
5. Ông Vũ Xuân Ngợi, bà Vũ Thị Mến và các bên liên quan phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản đảm bảo để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
 
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Vũ Xuân Ngợi, bà Vũ Thị Mến và các bên liên quan có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 
Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tin tiêu điểm
Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818