Agribank Chi nhánh Nội thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 8:30 ngày 16/8/2019)
1. Thông tin tài sản đấu giá:
- Toàn bộ Quyền sử dụng đất theo GCN quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BB177083 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 18/08/2010 số vào sổ CH00021 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 18/08/2010 mang tên ông Phùng Đức Tôn và vợ là bà Ngô Thị Kim Tuyến

 Giá khởi điểm: 2.970.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm bẩy mươi triệu đồng chẵn).
 
2. Lựa chọn tổ chức đấu giá:
 Mọi tổ chức bán đấu giá đều được tham gia theo tiêu chí dưới đây:
-Tiêu chí: Phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (gọi tắt là “Agribank”) quyết định, cụ thể như sau:
 
STTTiêu chí bắt buộcYêu cầu
1Hồ sơ pháp lý doanh nghiệpCó ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu
2Phương án đấu giá khả thi, hiệu quảPhù hợp theo yêu cầu của Agribank
3Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiếtCó cơ sở vật chất và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá
4Năng lực, kinh nghiệm, uy tínCó năng lực trách nhiệm, uy tín trong bán đấu giá
 5 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính và thỏa thuận
 6 Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố 
 
-Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của Agribank.
-Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (Chú ý: không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Agribank - Chi nhánh Hà Nội lựa chọn).
-Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Agribank– Chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ: Số 77 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
-Mọi vấn đề xin liên hệ: Phòng Khách hàng hộ sản xuất và cá nhân - Agribank Chi nhánh Hà Nội: Ông: Nguyễn Quang Tùng - Điện thoại: 0903.234.726; 024.36331884.
 
 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818