Agribank Chi nhánh 3 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá TSĐB
(Cập nhật lúc 14:4 ngày 19/8/2019)
I- Tài sản đưa ra đấu giá, giá khởi điểm
Tài sản 1: 
a. Thửa đất:
- Thửa đất số: 140   Tờ bản đồ số: 23
- Địa chỉ thửa đất: Ấp Hóc Thơm 1, Xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

- Tổng Diện tích: 2.340 m2 (Bằng chữ: Hai ngàn ba trăm bốn mươi mét vuông)
- Hình thức sử dụng: riêng 2.340 m2, chung: không
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn – ONT
- Thời hạn sử dụng: lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận Quyền sử dụng đất
 
b. Tài sản gắn liền với đất: Không
 
c. Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BQ 023012, số vào sổ cấp GCN : “CH” 00220 do UBND Huyện Đức Hòa cấp ngày 26/08/2013.
Tài sản 2:
a. Thửa đất:
- Thửa đất số: 27   Tờ bản đồ số: 14
- Địa chỉ thửa đất: Ấp Xuân Khánh 2, Xã Hòa Khánh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
- Tổng Diện tích: 3.305 m2 (Bằng chữ: Ba ngàn ba trăm lẻ năm mét vuông)
- Hình thức sử dụng: riêng 3.305 m2, chung: không
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn – ONT
- Thời hạn sử dụng: lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận Quyền sử dụng đất
 
b. Tài sản gắn liền với đất: Không
 
c. Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số BE 628408, số vào sổ cấp GCN : “CH” 00567 do UBND Huyện Đức Hòa cấp ngày 15/08/2011.
 
II. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1. Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tổ chức đấu giá tài sản nêu trên phải đáp ứng những tiêu chí sau:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc tổ chức đấu giá tài sản;
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Có trụ sở làm việc đóng trên địa bàn Tỉnh Long An hoặc Tp. HCM;
 
2. Hồ sơ đăng ký gồm có:
- Hồ sơ năng lực của tổ chức;
- Phương án đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.
 
3. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: Từ ngày 23/08/2019 đến hết ngày 05/09/2019, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh 3.
 
4. Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá: Được thông báo vào ngày 09/09/2018, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh 3.
Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ làm việc: Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh 3, địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.
Liên hệ: Đ/c Nguyễn Trung Hậu, SĐT 0939543678, hoặc (028) 62907135; (028) 62907235, số Fax: (028)62907300 ./.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818