Agribank Chi nhánh Phù Yên Sơn La lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
(Cập nhật lúc 8:52 ngày 18/9/2019)
1./ Tên đơn vị có tài sản đấu giá:
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÙ YÊN SƠN LA.
Trụ sở tại: Khối 04 Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên Sơn La, tỉnh Sơn La.
Mã số thuế: 0100686174 -352
Điện thoại: 022.3863 330Fax: 022.3863 002
Người đại diện là Ông:  Trần Văn Khánh  -   Chức vụ: Giám đốc.
Giấy ủy quyền số: 509/QĐ-HĐTV-PC ngày 19/06/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank ủy quyền.

2./ Tên tài sản, số lượng, giá trị tài sản:
2.1Tên tài sản:
2.1.1Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC 316021 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: H01389 do UBND huyện Phù Yên tỉnh Sơn La cấp ngày 10/09/2009. Diện tích 258m2 (trong đó: Đất ở: 100m2, Đất vườn 158m2)
Tờ bản đồ số 8, số thửa 12.12(1), địa chỉ tại: khối 11 Thị trấn Phù yên , huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
2.1.2Tài sản gắn liền với đất: 
-Tài sản thứ 1: 
+ Mô tả tài sản: Nhà xây 2 tầng + các CTXD khác gắn liền với đất
+ Diện tích xây dựng 2 tầng 166 m2 diện tích sử dụng 165 m2
-  Tài sản thứ 2: 
+  Mô tả tài sản: Nhà kho lợp mái tôn
+ Diện tích xây dựng 152m2 diện tích sử dụng 150 m2
2.2Số lượng:
-01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC 316021 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: H01389 do UBND huyện Phù Yên tỉnh Sơn La cấp ngày 10/09/2009. Diện tích 258m2 (trong đó: Đất ở: 100m2, Đất vườn 158m2).
-01 Nhà xây 2 tầng + các CTXD khác gắn liền với đất;
-01 Nhà kho lợp mái tôn.
2.3Giá trị tài sản: 853.468.687 đồng
-Đất ở: 100 m2 x 2.730.000 đồng = 273.000.000 đồng
-Đất vườn: 158 m2 x 171.000 = 27.018.000 đồng
-Nhà xây 2 tầng: 166 m2 x 2.654.269 = 440.608.687 đồng
- Nhà kho: 112 m2 x 152.000 = 112.860.000 đồng
 
3./ Tổng giá khởi điểm làm tròn: 853.468.000 đồng  ( Bằng chữ: Tám trăm năm mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn)
 
4./ Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:
4.1. Có cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên; Có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 03 tháng gần nhất.
4.4. Thù lao, dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;
4.5. Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và có tên trong danh sách các tổ chức đáu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;
4.6. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.
 
5./ Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
5.1 Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.
5.2 Địa điểm nộp hồ sơ: 
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÙ YÊN SƠN LA.
Trụ sở tại: Khối 04 Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên Sơn La, tỉnh Sơn La.
 Số điện thoại: 0212.3863 330
Agribank Chi nhánh Sơn La hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng Giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818