Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản
(Cập nhật lúc 15:40 ngày 8/10/2019)
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Quốc Gia
 Địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

       2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: Số 751, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
       3. Tài sản bán đấu giá: 
 Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BĐ493884 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/04/2011, số thửa 47, tờ bản đồ số 31.
+ Địa chỉ tài sản: thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
+ Diện tích quyền sử dụng đất: Tổng diện tích sử dụng 587 m2. Đất ở, thời hạn SD lâu dài
+Tài sản gắn liền trên đất: không.
 Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số V839816 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 01/10/2004, số thửa 25b, tờ bản đồ số 9, cho Hộ Chu Chí Hiếu (đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Ông Nguyễn Bá Mạnh theo hợp đồng số 35/2017/HĐCN ngày 03/07/2017).
  + Địa chỉ tài sản: thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
  + Diện tích quyền sử dụng đất: 420 m2 bao gồm: Đất ở 400 m2, đất vườn 20 m2
  +Tài sản gắn liền trên đất: không.
 Tài sản thứ ba: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số V804442 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 15/10/2004, số thửa 25c, tờ bản đồ số 9. cho Hộ Chu Chí Hiếu (đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Ông Nguyễn Bá Mạnh theo hợp đồng số 35/2017/HĐCN ngày 03/07/2017).
   + Địa chỉ tài sản: thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
   + Diện tích quyền sử dụng đất: 422 m2 bao gồm: Đất ở 400 m2, đất vườn 22 m2
   +Tài sản gắn liền trên đất: không.
 Tài sản thứ tư: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số V839914 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 01/10/2004, số thửa 25a, tờ bản đồ số 9. cho Hộ Chu Chí Hiếu (đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Ông Nguyễn Bá Mạnh theo hợp đồng số 36/2017/HĐCN ngày 03/07/2017).
   + Địa chỉ tài sản: thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
   + Diện tích quyền sử dụng đất: 420 m2bao gồm: Đất ở 400 m2, đất vườn 20 m2
   +Tài sản gắn liền trên đất: không.
Tài sản thứ năm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BG399279 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 19/09/2011, số thửa 42, tờ bản đồ số 6. cho Ông Vũ Mạnh Âu (đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Ông Nguyễn Bá Mạnh theo hợp đồng số 40/2017/HĐCN ngày 24/07/2017). 
    + Địa chỉ tài sản: thôn Lập Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
    + Diện tích quyền sử dụng đất: 708 m2 Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.
    +Tài sản gắn liền trên đất: không.
4. Tổng giá trị các tài sản bán đấu giá: 17.971.000.000  đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, chín trăm bảy mươi mốt triệu đồng chẵn). Trong đó:
     + Quyền sử dụng đất số BĐ493884 giá trị: 4.227.000.000đ
     + Quyền sử dụng đất số V839816 giá trị:   2.882.000.000đ
     + Quyền sử dụng đất số V804442 giá trị:   2.882.000.000đ
     + Quyền sử dụng đất số V839914 giá trị:   2.882.000.000đ
     + Quyền sử dụng đất số BG399279 giá trị: 5.098.000.000đ
Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, sang tên đổi chủ. Người trúng đấu giá tự liên hệ và thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiên.
 5. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
6. Tiền đặt trước: 10% giá trị từng tài sản đấu giá.
Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phư7. Hình thức, phương thức đấu giá: ơng thức trả giá lên. 
8. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày (trong giờ hành chính) tại trụ sở công ty đấu giá Hợp danh Quốc Gia. 
 Địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày làm việc (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.
10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.
 11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tài sản 1: 10 giờ ngày 17/10/2019, tài sản 2: 11 giờ ngày 17/10/2019, tài sản 3: 14 giờ ngày ngày 17/10/2019, tài sản 4: 15 giờ ngày 17/10/2019, tài sản 5: 16 giờ  ngày 17/10/2019 tại trụ sở công ty đấu giá Hợp danh Quốc Gia.
 Địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank. 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818