Agribank Chi nhánh Phú Thọ thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
(Cập nhật lúc 17:51 ngày 9/10/2019)
1. Thông tin tài sản đấu giá: Nhà xưởng, vật kiến trúc và các công trình xây dựng cơ bản gắn liền với đất; hệ thống cung cấp điện (trạm biến áp 750KVA-22/0,4KV và hệ thống đường dây 22KV); Dây truyền máy móc thiết bị sản xuất chế biến bột đá Thạch Anh… Toàn bộ tài sản nằm trong khuôn viên diện tích 14.700m2 của Công ty TNHH Bách Khải Phú Thọ tại Lô B10, Khu công nghiệp Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
2. Giá khởi điểm: 8.000.000.000đồng.(Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật. Các loại thuế, phí và chi phí này do bên mua tài sản chịu).
3. Bước giá: 100.000.000đồng.
4.Tiền đặt trước: Tối thiểu 20% giá khởi điểm(Tương đương 1.600.000.000 đồng).
5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tải khoản 4 điều 56 luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và tiêu chí cụ thể khác do Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ quy định, cụ thể như sau:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp: Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu.
- Số lượng đấu giá viên: Tối thiểu 2 đấu giá viên.
- Thời gian hoạt động: Từ 2 năm trở lên.
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Phù hợp theo yêu cầu của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết: Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá.
- Năng lực kinh nghiệm: Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và theo thỏa thuận..
- Tài khoản của tổ chức đấu giá: Mở tại Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
6.Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 
Từ 7h30 ngày08/10/2019 đến hết 16h00 ngày 14/10/2019, tại Phòng Khách hàng Doanh nghiệp (phòng 504, tầng 5), Trụ sở làm việc Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.
7. Chi tiết xin liên hệ: Phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103818795.
Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818