Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá
(Cập nhật lúc 17:56 ngày 9/10/2019)
1. Đơn vị có khoản nợ bán đấu giá: 
Tên đơn vị:  Agribank CN TTSG.
Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Khoản nợ bán đấu giá:
2.1. Hợp đồng tín dụng: số 1900-LAV-201200536/HĐTD ngày 18/9/2012 của KH Bùi Hữu Nghĩa
- Số tiền vay: 7.000.000.000 đồng
- Mục đích vay vốn: mua nhà đất.
- Số tiền trả nợ: 146.321.800 đồng. Trong đó: trả gốc 146.321.800 đồng; trả lãi 0 đồng.
- Tổng nợ gốc, lãi tạm tính đến ngày 18/09/2019: 13.240.344.301 đồng. 
Trong đó: + Nợ gốc XLRR: 6.853.678.200 đồng
+ Lãi trong hạn:  5.644.960.734 đồng
        + Lãi quá hạn:     741.705.367 đồng
2.2. Hợp đồng tín dụng: số 1900-LAV-201200532/HĐTD ngày 18/9/2012 của KH  Ma Thị Kim Chung
- Số tiền vay: 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng)
- Mục đích vay vốn theo hồ sơ: mua nhà để ở. 
- Số tiền trả nợ: 146.321.800 đồng. Trong đó: trả gốc 146.321.800 đồng, trả lãi: 0 đồng.
- Tổng nợ gốc, lãi tạm tính đến ngày 18/09/2019: 13.355.861.662 đồng. 
Trong đó:+ Nợ gốc XLRR: 6.853.678.200 đồng
+ Lãi trong hạn: 5.749.416.289 đồng
+ Lãi quá hạn:    752.767.173 đồng
* Tổng giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 18/09/2019 là 26.596.205.963 đồng, trong đó nợ lãi trong hạn 11.394.377.023 đồng, nợ lãi quá hạn 1.494.472.540 đồng. Dự kiến khoản nợ chỉ bán được hết nợ gốc và một phần lãi tồn đọng.
3. Tài sản bảo đảm của khoản nợ bán đấu giá:
Tài sản bảo đảm thế chấp cho khoản vay của khách hàng Bùi Hữu Nghĩa và Ma Thị Kim Chung tại Agribank CN Trung Tâm Sài Gòn là nhà đất tại 26A Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1 theo GCN QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 503995, số vào sổ CH 03084 do UBND Quận 1, Tp.HCM cấp ngày 06/12/2010
Thửa đất:
Thửa đất số: 41Tờ bản đồ số: 58
Địa chỉ: 26A Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM.
Diện tích: 92,38 m2Hình thức SD: riêng 92,38 m2; chung: 0
Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thịThời hạn sử dụng: lâu dài
Nguồn gốc sử dụng: nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Nhà ở:
Địa chỉ: 26A Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM
Diện tích XD: -/-Diện tích sàn: 82,29 m2
Kết cấu: tường gạch, mái toleCấp (hạng): 3Số tầng: 1
Tính pháp lý:
+ Hợp đồng thế chấp số 1900-LCP-2011… ký giữa Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi và ông Bùi Hữu Nghĩa, bà Lý Kim Chi: công chứng ngày 06/09/2011, số công chứng 024328, quyển số 09TP/CC-SCC-HĐGD; đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 07/09/2011.  
+ Hợp đồng thế chấp số 1900-LCP-2011… ký giữa Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, ông Bùi Hữu Nghĩa, bà Lý Kim Chi và bà Ma Thị Kim Chung: công chứng ngày 06/09/2011, số công chứng 024329, quyển số 09TP/CC-SCC-HĐGD; đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 07/09/2011.  
Phạm vi bảo đảm: 
+ Đối với khoản vay của KH Bùi Hữu Nghĩa: bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ (bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh khác liên quan –nếu có) với phạm vi bảo đảm/số tiền cho vay là 8.000.000.000 đồng.
+ Đối với khoản vay của KH Ma Thị Kim Chung: bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ (bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh khác liên quan – nếu có) với phạm vi bảo đảm/số tiền cho vay là 7.000.000.000 đồng.
4. Mục đích bán đấu giá:
Bán đấu giá công khai khoản nợ để thu hồi nợ.
5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá khoản nợ;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
e) Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bảo đảm đã ký với Agribank và với chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn trong các năm 2017, 2018 và 2019. 
6. Yêu cầu về chào phí bán đấu giá:
Thời gian gửi thông báo chào phí bán đấu giá: trước ngày 11/10/2019.
Phí bán đấu giá: báo giá trọn gói (đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm lệ phí công chứng, chi phí đăng quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng).
Mọi thông tin xin liên hệ:
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, CB Phòng XLN Agribank CN TTSG.  
Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐTDĐ: 0909 443 893Fax: (028) 38245443
Email: kimlienttsg@gmail.com
Agribank Chi nhánh CN TTSG hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank. 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818