Agribank Chi nhánh Thanh Trì thông báo thu giữ tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 10:7 ngày 6/5/2019)

Do ông Nguyễn Đại Huấn và bà Nguyễn Thị Oanh đã vi phạm thời hạn trả nợ Ngân hàng theo cam kết trả nợ của gia đình ông Nguyễn Đại Huấn trong Biên bản Về việc bàn giao tài sản thế chấp để xử lý thu hồi nợ ngày 19/01/2019 dưới sự chứng kiến của ban lãnh đạo UBND xã Khánh Hà, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của Pháp luật như sau:

  

1. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ 
2. Tài sản trên được bảo đảm cho các khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Thanh Trì, dư nợ cụ thể đến ngày 03/05/2019, cụ thể như sau:
- Dư nợ gốc: 469.000.000đ
- Nợ lãi trong hạn, lãi quá hạn( tạm tính): 373.928.320đ
3. Chi tiết tài sản thu giữ để xử lý thu hồi nợ:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Thôn Liễu Nội - xã Khánh Hà - huyện Thường Tín - thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM977695 do UBND huyện Thường Tín cấp ngày 04/06/2008. Vào sổ cấp giấy CNQSDĐ số: 01733/KH mang tên Ông NguyÔn §¹i HuÊn vµ bµ NguyÔn ThÞ Oanh.
       - Thửa đất số : 309, tờ bản đồ 06, 
       - Diện tích: 93 m2             
       - Mục đích sử dụng:  đất ở nông thôn. 
       - Thời hạn sử dụng: Lâu dài
4. Thời gian, địa điểm thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý: 
a) Thời gian tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm: Bắt đầu từ 9 giờ, ngày 24/05/2019  cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ
b) Địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm: Tại nơi có tài sản: Thôn Liễu Nội, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. 
    Trước khi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, yêu cầu ông Nguyễn Đại Huấn và bà Nguyễn Thị Oanh phải chuyển hết tất cả các tài sản, vật dụng, tiền bạc ..v.v..và các tài sản khác không liên quan tới tài sản bảo đảm ra ngoài phạm vi tài sản bảo đảm để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Trì  cùng các bên liên quan tiến hành thu giữ theo quy định của pháp luật.
Trường hợp ông bà không phối hợp trong việc thu giữ tài sản bảo đảm thì Ngân Hàng sẽ tiến hành thủ tục khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Thường Tín để xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi chi phí liên quan đến việc thu giữ tài sản bảo đảm, bên có tài sản bảo đảm phải chịu trách nhiệm thanh toán.
 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thanh Trì xin thông báo với ông Nguyễn Đại Huấn và bà Nguyễn Thị Oanh được biết để phối hợp thực hiện.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818