Agribank Chi nhánh Chi nhánh Phả Lại Hải Dương II thông báo thu giữ tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 10:5 ngày 9/5/2019)
1. Tài sản thu giữ:
Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất số CĐ717593, số vào sổ cấp GCN: CH02656 do UBND Thị Xã Chí Linh cấp ngày 09/11/2016. Cụ thể như sau:
-Thửa đất số: 181  Tờ bản đồ số: 07
-Địa chỉ thửa đất: Dược Sơn, Hưng Đạo, Chí Linh, Hải Dương.
-Diện tích: 316 m2 (Bằng chữ: Ba trăm mười sáu mét vuông).
- Chủ sở hữu: ông Nguyễn Văn Hưng.
2. Lý do về việc thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ
3. Thời gian, địa điểm tiến hành thực hiện thu giữ tài sản:
Bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 22/05/2019  cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ,
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại thửa đất số 181, tờ bản đồ số 07 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất số CĐ717593, số vào sổ cấp GCN: CH02656 do UBND Thị Xã Chí Linh cấp ngày 09/11/2016., địa chỉ: Dược Sơn , Hưng Đạo, Chí Linh, Hải Dương
5. Ông Nguyễn Văn Hưng có trách nhiệm:
- Có mặt tại địa điểm thu giữ tài sản và tiến hành bàn giao tài sản.
- Chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm.
- Trường hợp ông Nguyễn Văn Hưng không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho các bên có liên quan thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Ông Nguyễn Văn Hưng và các bên liên quan có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818