Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn thông báo thu giữ tài sản
(Cập nhật lúc 7:50 ngày 15/5/2019)
Theo thông báo bàn giao tài sản bảo đảm số 01/NHNoBK- KHKD ngày 05/04/2018; thông báo bàn giao tài sản bảo đảm số 02/NHNoBK- KHKD ngày 04/05/2018 và thông báo bàn giao tài sản bảo đảm số 03/NHNoBK- KHKD ngày 08/06/2018 của  Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. Nay ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo qui định tại hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
1.1. Quyền sử dụng đất: 
+ Thửa đất số: 17;20   - tờ bản đồ số: 23
- Địa chỉ thửa đất tại : địa chỉ tổ 1B, Phường Phùng Chí Kiên TP Bắc Kạn.
- Diện tích 174,3 m2 ( Bằng chữ: Một trăm bẩy mươi tư phẩy ba mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 299617 do UBND TX Bắc Kạn cấp ngày 11 tháng 12 năm 2002.
* Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở
- Nhà ở xây cấp III; tổng diện tích sử dụng 526,8m2 GPXD số 187/2007/GPXD. UBND Thị xã Bắc kạn cấp ngày 21/06/2007.
Tại Hợp đồng thế chấp số 02.04.2015/HĐTC ngày 23/04/2015
1.2.Quyền sử dụng đất: 
+ Thửa đất số: 39;42   - tờ bản đồ số: 24
- Địa chỉ thửa đất tại : địa chỉ tổ 1B, Phường Phùng Chí Kiên TP Bắc Kạn.
- Diện tích 191 m2 (Bằng chữ: Một trăm chín mươi mốt mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 234960 do UBND TX Bắc Kạn cấp ngày 18 tháng 02 năm 2008.
* Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở
- Nhà ở xây cấp III; tổng diện tích sử dụng 562,3m2 GPXD số 46/2008/GPXD. UBND Thị xã Bắc kạn cấp ngày 28/02/2008.
Tại Hợp đồng thế chấp số 03.04.2015/HĐTC ngày 23/04/2015
1.3. Quyền sử dụng đất: 
+ Thửa đất số: 14   - tờ bản đồ số: 23
- Địa chỉ thửa đất tại : địa chỉ tổ 1B, Phường Phùng Chí Kiên TP Bắc Kạn.
- Diện tích 41,6 m2 ( Bằng chữ: Bốn mươi mốt phẩy sáu mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 299266 do UBND TX Bắc Kạn cấp ngày 02 tháng 12 năm 2002.
Tại Hợp đồng thế chấp số 04.04.2015/HĐTC ngày 23/04/2015.
2.Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3.Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ: 08 giờ 00 phút ngày 30/05/2019
4.Địa điểm thu gữi tài sản: Tổ 1B phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
 
Ông Trần Thanh Kim và bà Nguyễn Thị Huyền Lan phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản  bảo đảm, trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản chở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
 
Trong quá trình thu giữ tài sản tài sản bảo đảm nếu ông Trần Thanh Kim và bà Nguyễn Thị Huyền Lan có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818