Agribank Hải Dương thông báo thu giữ tài sản (Bắt đầu từ: 15 giờ 00 phút ngày 02/6/2019)
(Cập nhật lúc 16:10 ngày 17/5/2019)
Do ông Đồng Bá Hinh đã vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
+ Quyền sử dụng đất của ông Đồng Bá Hinh được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 213662, vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số CH 03438, do UBND thị xã Chí Linh cấp ngày 06/01/2015.
+ Địa chỉ: Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương
+ Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 04
+ Diện tích 520 m2 (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi mét vuông)
        + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 520 m2; Sử dụng chung: Không
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 150 m2, đất LNK 370 m2.
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài
        + Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, Nhận tặng cho quyền sử dụng đất của bà Dương Thị Chiều.
Chủ sở hữu tài sản: Ông Đồng Bá Hinh 
Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở và các công trình xây dựng trên đất khác.
 Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: Bắt đầu từ 15 giờ 00 phút ngày 02/6/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: thửa đất số 12, tờ bản đồ số 04 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 213662, vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số CH 03438, do UBND thị xã Chí Linh cấp ngày 06/01/2015, địa chỉ: Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương (Nơi có tài sản).
5. Ông Đồng Bá Hinh phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường. 
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Đồng Bá Hinh có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm. 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818