Agribank Cao Phong Hòa Bình thông báo thu giữ tài sản (Bắt đầu từ: 08 giờ 00 phút ngày 20/5/2019)
(Cập nhật lúc 14:55 ngày 20/5/2019)
Do bà Lê Thị Hồng Ánh, ông Nguyễn Văn Thắng  đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cao Phong, Hòa Bình, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:


1/ Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
- Quyền sử dụng đất số U 079741, số vào sổ cấp GCN; 01179 do UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 28/01/2002  (thửa đất số 212, tờ bản đồ số 44, diện tích 128,8m2 ). Mục đích sử dụng: đất thổ cư; Địa chỉ thửa đất Khu 5 (Nay là Khu 6) Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa  Bình.
- Quyền sử dụng đất số AB 347736, số vào sổ cấp GCN; H 00033 do UBND huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 25/4/2005  (thửa đất số 130, tờ bản đồ số 29, diện tích 38,5m2 ). Mục đích sử dụng: đất ở đô thị. Địa chỉ thửa đất Khu 4 Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa  Bình.
2/ Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3/ Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ  8h00 ngày 20  tháng 5 năm 2019   đến ngày 9 tháng 6 năm 2019.
4/ Địa điểm thu giữ tài sản: Tại địa chỉ các tài sản nêu trên.
5/ Bà Lê Thị Hồng Ánh, ông Nguyễn Văn Thắng  và các bên liên quan  (nếu có) phải chịu các chị phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6/ Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu địa chỉ  tại các thửa đất Khu 5 (Nay là khu 6), khu 4, Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa  Bình. Và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818