Agribank Chi nhánh Gia Lộc Hải Dương thông báo thu giữ tài sản (Bắt đầu từ 08 giờ 06 phút ngày 13/6/2019)
(Cập nhật lúc 14:7 ngày 24/5/2019)
Do ông Nguyễn Văn Luyến, bà Đoàn Thị Dung đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 01/NHNo-GL-KHKD ngày 22/02/2019 của Agribank - Chi nhánh huyện Gia Lộc Hải Dương, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết theo quy định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số AL 601033 do UBND huyện Gia Lộc cấp ngày 29/11/2007  hiện đang thế chấp tại Agribank Chi nhánh huyện Gia Lộc Hải Dương, chi tiết: Thửa đất số 189, tờ bản đồ số 13, diện tích: 155 m2 (Một trăm năm mươi năm mét vuông), loại đất: đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài, địa chỉ thửa đất tại: thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 6 phút ngày 13/6/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ: tại Thửa đất số 189, tờ bản đồ số 13, thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
5. Ông Nguyễn Văn Luyến, bà Đoàn Thị Dung và các bên liên quan phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Nguyễn Văn Luyến, bà Đoàn Thị Dung và các bên liên quan có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818