Agribank Chi nhánh huyện Đăk Tô Kon Tum thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Văn Tuấn
(Cập nhật lúc 8:48 ngày 28/6/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàngNGUYỄN VĂN TUẤN
Địa chỉThôn Kon Tu Peng, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Mã khách hàng5101-028228329
Xếp hạng tín dụngBB
Dư nợ hiện tại
Nợ gốc: 150.000.000 VND
Nợ lãi: 34.351.736 VND 
Nhóm nợ tại thời điểm 24/5/2019Nhóm 5
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Chăn nuôi bò sinh sản
 II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Lê Thị Khuyên đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 22/TB-NHNo-ĐT, ngày 24/5/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đăk Tô Kon Tum, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền trên đất. 
a) Quyền sử dụng đất:
- Đặc điểm: Đất ở tại nông thôn và đất trồng cây hàng năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV420670, thửa đất số 68, tờ bản đồ số 24 (BĐ đo chính quy năm 2012), số vào sổ CH02638 do UBND huyện Đăk Tô cấp ngày 12/8/2015.
- Số lượng: Đất ở tại nông thôn diện tích 400 m2, đất trồng cây hàng năm diện tích 15,4 m2 .
- Địa điểm tài sản: Thôn Kon Tu Peng, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
b) Nhà ở gắn liền trên đất:
- Đặc điểm: Khung bê tông cốt thép; thời điểm xây dựng: năm 2013.
- Số lượng: Diện tích 120 m2 .
- Địa điểm tài sản: Thôn Kon Tu Peng, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 14 giờ 30 phút ngày 22/7/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại thôn Kon Tu Peng, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
5. Ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Lê Thị Khuyên phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Lê Thị Khuyên có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.


Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818