Agribank Chi nhánh huyện Đăk Tô Kon Tum thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Trần Phúc Vinh
(Cập nhật lúc 13:40 ngày 28/6/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàngTRẦN PHÚC VINH
Địa chỉThôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Mã khách hàng5101-056311968
Xếp hạng tín dụngBB
Dư nợ hiện tại
Nợ gốc: 220.000.000 VND
Nợ lãi: 44.789.861 VND 
 Nhóm nợ tại thời điểm 24/5/2019 Nhóm 5
 Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộChăn nuôi bò sinh sản 
 
II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Trần Phúc Vinh và bà Trần Thị Thanh Nga đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 21/TB-NHNo-ĐT, ngày 24/5/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đăk Tô Kon Tum, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Quyền sử dụng đất. 
- Đặc điểm: Đất ở tại nông thôn và đất trồng cây hàng năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV420907, thửa đất số 245, tờ bản đồ số 78 (BĐ đo chính quy năm 2012), số vào sổ CH05424, do UBND huyện Đăk Tô cấp ngày 26/11/2015.
- Số lượng: Đất ở tại nông thôn diện tích 100 m2 và đất trồng cây hàng năm diện tích 574 m2.
- Địa điểm tài sản: Thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 16 giờ 00 phút ngày 17/7/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
5. Ông Trần Phúc Vinh và bà Trần Thị Thanh Nga phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Trần Phúc Vinh và bà Trần Thị Thanh Nga có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818