Agribank Chi nhánh huyện Đăk Tô Kon Tum thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Trương Công Đức
(Cập nhật lúc 13:49 ngày 28/6/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàngTRƯƠNG CÔNG ĐỨC
Địa chỉKhối 6, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Mã khách hàng5101-293837961
Xếp hạng tín dụngCCC
Dư nợ hiện tại
Nợ gốc: 230.000.000 VND
 Nợ lãi: 35.462.709 VND
 Nhóm nợ tại thời điểm 24/5/2019 Nhóm 5
 Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Chăn nuôi bò sinh sản
 
II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Trương Công Đức đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 18/TB-NHNo-ĐT ngày 24/5/2019, của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đăk Tô Kon Tum, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền trên đất. 
a) Quyền sử dụng đất:
- Đặc điểm: Đất ở đô thị và đất trồng cây lâu năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC922888, số thửa 00, tờ bản đồ số 00, do UBND huyện Đăk Tô cấp ngày 30/11/2005.
- Số lượng: Đất ở đô thị 20m2, đất trồng cây lâu năm 87m2.
- Địa điểm tài sản: Khối 6, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
b) Nhà ở gắn liền trên đất:
- Đặc điểm: Khung bê tông cốt thép, tường gạch, nền gạch hoa, mái tôn; thời điểm xây dựng: năm 2012.
- Số lượng: Diện tích 80m2.
- Địa điểm tài sản: Khối 6, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 16 giờ 00 phút ngày 16/7/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Khối 6, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
5. Ông Trương Công Đức phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Trương Công Đức có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818