Agribank Chi nhánh huyện Cao Phong, Hòa Bình thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của ông Lê Thành Công và Bà Bùi Thị Bựng
(Cập nhật lúc 14:19 ngày 28/6/2019)
Do Ông Lê Thành Công, Bà Bùi Thị Bựng đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản  bảo đảm theo thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 06 tháng 06 năm 2019 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cao Phong, Hòa Bình, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1/ Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
+ Quyền sử dụng đất số BA 529619, số vào sổ cấp GCN; CH 00045 do UBND huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 29/09/2010  (thửa đất số 26, tờ bản đồ số 07, diện tích 4.290m2 ). Mục đích sử dụng: Đất ở Nông thôn.
+ Quyền sử dụng đất số BV 571895, số vào sổ cấp GCN; CH 01152 do UBND huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 19/11/2015  (thửa đất số 1568, tờ bản đồ số 1, diện tích 3.367m2 ). Mục đích sử dụng: Đất rừng sản xuất.
2/ Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3/ Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 8h00 ngày 15 tháng 07 năm 2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ. 
4/ Địa điểm thu giữ tài sản: Tại xóm Hải Phong, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
5/ Ông Lê Thành Công, Bà Bùi Thị Bựng và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6/ Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Ông Lê Thành Công, Bà Bùi Thị Bựng và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818