Agribank Chi nhánh huyện Đăk Tô Kon Tum thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Phan Thanh Long
(Cập nhật lúc 15:22 ngày 28/6/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàngPHAN THANH LONG
Địa chỉThôn 7, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Mã khách hàng5101-056323375
Xếp hạng tín dụngBB
Dư nợ hiện tại
Nợ gốc: 180.000.000 VND
Nợ lãi: 51.476.805 VND
 
Nhóm nợ tại thời điểm 24/5/2019
Nhóm 5 
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Chăn nuôi bò sinh sản
II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Phan Thanh Long và bà Lê Thị Mỹ Tịnh đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 25/TB-NHNo-ĐT, ngày 24/5/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đăk Tô Kon Tum, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền trên đất.
a) Quyền sử dụng đất:
- Đặc điểm: Đất ở nông thôn và đất kinh tế vườn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH006853, thửa đất số 154a, tờ bản đồ số 06, do UBND huyện Đăk Tô cấp ngày 29/3/2007.
- Số lượng: Đất ở nông thôn diện tích 50m2; đất kinh tế vườn 350m2. 
- Địa điểm tài sản: Thôn 7, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
b) Nhà ở gắn liền trên đất:
- Đặc điểm: Khung bê tông, nền gạch hoa, mái tôn; thời điểm xây dựng: năm 2011.
- Số lượng: Diện tích 80m2.
- Địa điểm tài sản: Thôn 7, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 15 giờ 00 phút ngày 19/7/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại thôn 7, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
5. Ông Phan Thanh Long và bà Lê Thị Mỹ Tịnh phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Phan Thanh Long và bà Lê Thị Mỹ Tịnh có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818