Agribank Chi nhánh huyện Sìn Hồ Lai Châu thông báo thu giữ TSĐB
(Cập nhật lúc 16:23 ngày 22/7/2019)
I.Thông tin Khách hàng: 
Tên Khách hàngTRẦN THỊ DINH
Địa chỉKhu 6, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Mã khách hàng7803-320869289
Xếp hạng tín dụngD
Dư nợ hiện tạiNợ gốc: 1.700.000.000 VND
  Nợ lãi: 395.113.890 VND
 Nhóm nợ tại thời điểm nhóm 5 Nhóm 5
II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Bà Trần Thị Dinh đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 51/NHNo.SH-KHKD ngày 12/06/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Sìn Hồ Lai Châu, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1.Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2.Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3.Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 14 giờ 30 phút ngày 07/08/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4.Tài sản và địa điểm thu giữ tài sản: Cụ thể như sau:
- Quyền sử dụng đất diện tích 333,7m², địa chỉ: Khu 6, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
*. Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây 2 tầng và dãy nhà 7 phòng xây cấp 4 diện tích 250m² lợp tôn khép kín.
+ Kết cấu: Nhà xây 2 tầng khung chịu lực mái đổ bê tông cốt thép và dãy 7 phòng xây cấp 4 tường gạch mái lợp tôn.
+ Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AD 411332 số vào sổ cấp GCN: H00439 do UBND huyện Sìn Hồ cấp ngày 15/12/2006
5.Bà Trần Thị Dinh và các bên liên quan phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6.Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Bà Trần Thị Dinh và các bên liên quan có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818