Agribank Chi nhánh Hải Dương II thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Phạm Thị Oanh
(Cập nhật lúc 8:52 ngày 3/9/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàngPHẠM THỊ OANH
Địa chỉThái Học 2 - Sao Đỏ - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương.
Mã khách hàng2311-180103491
Xếp hạng tín dụngD
Dư nợ hiện tại
Gốc: 305.000.000 VNĐ
 Nợ lãi: 127.762.250 VNĐ
 Nhóm nợ tại thời điểm: 
 26/8/2019
 Nhóm 5
 Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Đầu tư kinh doanh hàng điện máy dân dụng 
 
 II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay: 
Do bà Phạm Thị Oanh đã vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
-Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của bà Trần Thị Mai được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 434071, do UBND thị xã Chí Linh cấp ngày 18/10/2011, số vào sổ CH.06492. 
+ Địa chỉ: Thái Học 1, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.
+ Thửa đất số 205, tờ bản đồ số 03
+ Diện tích 495 m2
(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm mét vuông)
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 495 m2 ; 
+ Thời gian sử dụng: Lâu dài
-Chủ sở hữu tài sản: Bà Trần Thị Mai
-Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở và các công trình xây dựng trên đất khác.
1.Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
 
2.Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: Bắt đầu từ 8h giờ ngày 16/9/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
 
4. Địa điểm thu giữ tài sản: thửa đất số số 205, tờ bản đồ số 03 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 434071, do UBND thị xã Chí Linh cấp ngày 18/10/2011, số vào sổ CH.06492, địa chỉ: Thái Học 1, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương (Nơi có tài sản).
 
5. Bà Trần Thị Mai phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường. 
 
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Bà Trần Thị Mai có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm. 

 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818