Agribank Chi nhánh Huyện Kinh Môn Hải Dương II thông báo thu giữ tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 10:24 ngày 5/9/2019)
I.Thông tin Khách hàng: 
Tên Khách hàngTRƯƠNG THỊ THỦY
Địa chỉThôn Nội, xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Mã khách hàng2307-317236603
Xếp hạng tín dụngB
Dư nợ hiện tại
Nợ gốc: 216.000.000 VND
Nợ lãi: 3.420.000 VND
 Nhóm nợ tại thời điểm: 18/02/2019 02
 Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Chăn nuôi sản xuất.
 
 II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Theo thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 253/NHNo.KM-XLTS ngày 21/8/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Kinh Môn Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
 
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
* Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, chủ sở hữu Ông Trương Văn Thơm:
+ Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 297, 456;Tờ bản đồ: 01
- Địa chỉ: Thôn Nội, xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
- Diện tích: 223 m2 (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi ba mét vuông).
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BX987038, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00668, ngày cấp: 10/04/2015, nơi cấp: Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn.
+ Tài sản gắn liền với đất:
- Số thửa nơi có tài sản: 297, 456, tờ bản đồ: 01
- Đặc điểm kỹ thuật: Nhà ở riêng lẻ cấp 4, sở hữu riêng
          Diện tích xây dựng 66 m2, diện tích sàn 66 m2
- Địa chỉ nơi có tài sản: Thôn Nội, xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
* Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, chủ sở hữu Ông Trương Văn Hòa, bà Hoàng Thị Nhỡ
+ Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 451;Tờ bản đồ: 01
- Địa chỉ: Xóm 1, xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
- Diện tích: 342 m2 (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai mét vuông).
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành V 622313; số vào sổ cấp giấy chứng nhận 1575QSDĐ/MH/KM, ngày cấp 22/12/2002, nơi cấp: Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn.
 
2.Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
         3. Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: Bắt đầu từ  08 giờ 30 phút ngày 16/9/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4.Địa điểm thu giữ tài sản:
+ Tại gia đình Ông Trương Văn Thơm, địa chỉ: Thôn Nội, xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; 
+ Tại gia đình Ông Trương Văn Hòa, bà Hoàng Thị Nhỡ, địa chỉ xóm 1, xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
Gia đình ông Trương Văn Thơm; Gia đình ông Trương Văn Hòa, bà Hoàng Thị Nhỡ  phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
 
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Gia đình Ông Trương Văn Thơm; Gia đình ông Trương Văn Hòa, bà Hoàng Thị Nhỡ  có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.
 
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy Hằng.
Agribank Chi nhánh huyện Kinh Môn Hải Dương II.
Số ĐT: 02203.826.901/0982.118.133.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818