Chi nhánh Thành phố Hải Dương thông báo thu giữ tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 13:30 ngày 9/9/2019)
I. Thông tin khách hàng:
- Họ và tên khách hàng vay: Nguyễn Thị Sáu - Năm sinh:  1954
- Địa chỉ liên hệ: Số 152 Cao Bá Quát – P. Hải Tân – TP Hải Dương.          
- Mã khách hàng: 2301-029750290

- Xếp hạng tín dụng: Không
- Dư nợ hiện tại: 222.000.000 đồng
+ Nợ gốc: 222.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi hai triệu đồng).
+ Nợ lãi:  35.910.722 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu chín trăm mười nghìn bảy trăm hai mươi hai đồng).
- Nhóm nợ vào thời điểm hiện tại:  Nợ đã XLRR.
- Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ: xây dựng nâng cấp nhà ở và mua sắm trang thiết bị phòng ở
 
II. Thông tin về tài sản cần thu giữ của khoản vay:
Bà Nguyễn Thị Sáu và Ông Phạm Văn Lân đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ vay ngày 26/8/2019 của Agribank chi nhánh Thành phố Hải Dương – Phòng GD số 1. Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản đảm để xử lý thu hồi nợ của Bà Nguyễn Thị Sáu và Ông Phạm Văn Lân (Địa chỉ nơi có tài sản: Số 6B Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để xử lý thu hồi nợ xấu (Nợ gốc là 222.000.000 đồng và toàn bộ lãi trong hạn, quá hạn chưa thanh toán) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của Pháp luật như sau: 
 
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số 6B Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; 
Đặc điểm tài sản:
 
a. Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số :  168, Tờ bản đồ số:  8
- Địa chỉ thửa đất: 6B Tam Giang, Phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương 
- Diện tích đất thế chấp: 83,8 m2 
(Bằng chữ: Tám mươi ba phẩy tám mét vuông).
- Hình thức sử dụng : riêng  83,7 m2; chung  0 m2
- Loại đất:  Đất ở tại đô thị ,
- Thời hạn sử dụng: lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Cấp phần còn lại sau chuyển nhượng. Giấy CNQSD đất số 176, cấp ngày: 31/12/2010
 + Giấy tờ về quyền sử dụng đất: 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất BD 441152, do UBND Thành phố Hải Dương cấp ngày: 27/01/2011, số vào sổ cấp GCN: CH-000024.
 
 b/ Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở trên đất: 
Địa chỉ: 6B Tam Giang, Phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Diện tích xây dựng: 34m2, diện tích sàn: 170 m2
Kết cấu: Khung chịu lực, sàn mái BTCT
Cấp (hạng):4Số tầng: 5
Năm hoàn thành xây dựng: 2005
+ Giấy tờ về tài sản: 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất BD 441152, do UBND Thành phố Hải Dương cấp ngày: 27/01/2011, số vào sổ cấp GCN: CH-000024.
 
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
 
3. Thời gian và địa điểm thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
 
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Số 6B Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
 
5. Bà Nguyễn Thị Sáu và Ông Phạm Văn Lân và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
 
6. Trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm nếu Bà Nguyễn Thị Sáu và Ông Phạm Văn Lân và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm Pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Uỷ ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818