Chi nhánh Hải Dương II thông báo thu giữ tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 13:37 ngày 9/9/2019)
I. Thông tin khách hàng:
Tên khách hàngTRẦN VĂN TƯỞNG
Địa chỉXã Nam Tân – Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương.
Mã khách hàng2311-193669262
Xếp hạng tín dụngD
Dư nợ hiện tại
Gốc: 1.000.000.000 VNĐ
Nợ lãi:  338,673,375 VNĐ
 Nhóm nợ tại thời điểm hiện tại:  Nhóm 5
 Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Chăn nuôi cá lồng
 
 II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay: 
Do ông Trần Văn Tưởng đã vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
-Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Trần Văn Tưởng và bà Trần Lệ Thinh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 169527, do UBND huyện Nam Sách cấp ngày 30/9/2004, số vào sổ 01135.QSDĐ/1888/QĐUB-H-2004. 
+ Địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương.
+ Thửa đất số 54, tờ bản đồ số 9
+ Diện tích 190 m2
(Bằng chữ: Một trăm chín mươi mét vuông)
+ Mục đích sử dụng: Đất ở 190 m2
+ Thời gian sử dụng: Lâu dài
-Chủ sở hữu tài sản: Ông Trần Văn Tưởng và bà Trần Lệ Thinh
-Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở và các công trình xây dựng trên đất khác.
1.Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
 
2.Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: Bắt đầu từ 8 giờ ngày 26/9/2019 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
 
3. Địa điểm thu giữ tài sản: thửa đất số số 54, tờ bản đồ số 9 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 169527, do UBND huyện Nam Sách cấp ngày 30/9/2004, số vào sổ 01135.QSDĐ/1888/QĐUB-H-2004, địa chỉ: Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương (Nơi có tài sản).
 
4. Ông Trần Văn Tưởng, bà Trần Lệ Thinh phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường. 
 
5. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu ông Trần Văn Tưởng, bà Trần Lệ Thinh có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền đề nghị Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm. 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818